Scroll to navigation

deb-shlibs(5) dpkg suite deb-shlibs(5)

NAMN

deb-shlibs - Debians informationsfil för delade bibliotek

SYNOPS

debian/shlibs, debian/binary-name.shlibs, DEBIAN/shlibs

BESKRIVNING

shlibs-filer skapar en koppling mellan biblioteksnamn och versioner (SONAMEs) till beroenden som är lämpliga för en paketstyrfil. Den har en post per rad. Blanka rader är inte tillåtna. Rader som inleds med ett #-tecken anses vara kommentarer, och ignoreras. Alla andra rader måste vara på formatet

[typ:] bibliotek version beroenden

Fälten bibliotek och version avdelas med blanktecken medan fältet beroenden sträcker sig till slutet av raden. Fältet typ är frivilligt och behövs vanligtvis inte.

Fältet dependencies har samma syntax som fältet Depends i en binär-styrfil, se deb-control(5).

SONAME-FORMAT

För närvarande stöds följande SONAME-format:

namn.so.version

och

namn-version.so

där namn vanligtvis prefigeras med lib.

EXEMPEL

shlibs-filen för ett typiskt bibliotekspaket, som heter libcrunch1 och som innehåller ett bibliotek vars SONAME är libcrunch.so.1, kan se ut så här:

 libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

Fältet beroenden måste ange den senaste versionen av paketet som lade till nya symboler i biblioteket: i exemplet ovan lades nya symboler till i version 1.2 av libcrunch. Det är inte den enda orsaken till att beroenden kan behöva snävras in.

SE ÄVEN

deb-control(5), dpkg-shlibdeps(1), deb-symbols(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-02 1.20.11