Scroll to navigation

deb-postinst(5) dpkg suite deb-postinst(5)

NAMN

deb-postinst - paketutvecklarskript som körs efter installation

SYNOPS

DEBIAN/postinst

BESKRIVNING

Ett paket kan utföra flera åtgärder efter installation via utvecklarskript, genom att ta med en körbar fil postinst i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/postinst när paketet skapas).

Skriptet kan anropas på följande sätt:

Efter att paketet installerats.
Efter att paketet utlösts. Listan över blankstegsavdelade utlösarnamn sänds med som det andra argumentet.
Om prerm misslyckas vid uppgradering eller misslyckas vid en misslyckad uppgradering.
Om prerm misslyckas vid borttagning.
 [ removing gammalt-paket ny-version ]
Om prerm misslyckas vid avkonfigurering av ett paket.
Om prerm misslyckas vid ersättning på grund av konflikt.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-02 1.20.11