Scroll to navigation

deb-origin(5) dpkg suite deb-origin(5)

NAMN

deb-origin - Återförsäljarspecifika informationsfiler

SYNOPS

/etc/dpkg/origins/filnamn

BESKRIVNING

Filerna i /etc/dpkg/origins kan tillhandahålla information om olika återförsäljare som tillhandahåller Debianpaket.

De innehåller ett antal fält, eller kommentarer när raden börjar med ”#”. Varje fält inleds med ett märke, till exempel Vendor eller Parent, följt av ett kolon och fältets innehåll. Fälten avdelas endast av fältmärken. Med andra ord kan fälten innehålla flera rader text, men verktygen slår ihop rader när fältets text behandlas.

Filen bör namnges i enlighet med återförsäljarens namn. Den vanliga konventionen är att namnge återförsäljarfilen genom att använda återförsäljarens namn skrivet med bara små bokstäver, men en viss variation tillåts. Nämligen att blanksteg ersätts med bindestreck (”-”) och filen kan ha samma blandning av små och stora bokstäver som fältet Vendor, eller kan skrivas med bara stora bokstäver.

FÄLT

Värdet på fältet bestämmer återförsäljarens namn.
Värdet på fältet bestämmer återförsäljarens URL.
Värdet på fältet bestämmer typ och adress för felrapporteringssystemet som används av återförsäljaren. Det kan vara en mailto-URL eller en debbugs-URL (t.ex debbugs://bugs.debian.org/).
Värdet på fältet bestämmer namnet på återförsäljaren som denna återförsäljare bygger vidare på.

EXEMPEL

 Vendor: Debian
 Vendor-URL: https://www.debian.org/
 Bugs: debbugs://bugs.debian.org
=head1 SE ÄVEN

dpkg-vendor(1)

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-02 1.20.11