Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

%prof commando [opties] [parameters]


calibredb is de opdrachtregelinterface naar de calibre-database. Het heeft

verschillende subopdrachten, hieronder gedocumenteerd.

: command: calibredb kan worden gebruikt om een ​​Calibre-database te manipuleren gespecificeerd door pad of een calibre: guilabel: Content server draait ofwel op de lokale machine of via internet. U kunt een calibre beginnen :guilabel: Content server met behulp van het: commando:` calibre-server` programma of klik in het hoofdprogramma van calibre op: guilabel: Connect / share -> Start Content server. Sinds: commando: calibredb kan wijzigingen aanbrengen in uw calibre-bibliotheken, moet u eerst authenticatie op de server instellen. Daar zijn twee manieren om dat te doen:

Als u van plan bent om alleen verbinding te maken met een server die op dezelfde computer draait,

je kunt gewoon de `` --enable-local-write '' optie van de inhoudsserver, zodat elk programma, inclusief calibredb, wordt uitgevoerd de lokale computer om wijzigingen aan te brengen in uw calibre-gegevens. Tijdens het hardlopen de server van het hoofdprogramma van calibre, deze optie is in :guilabel: Voorkeuren-> Delen via het net-> Geavanceerd.

Als u toegang via internet wilt inschakelen, moet u instellen

gebruikersaccounts op de server en gebruik de: option: --username en: option:` --password` opties om :command: calibredb om het toegang te geven. U kunt instellen gebruikersauthenticatie voor: commando: calibre-server met behulp van de` --enable-auth '' optie en het gebruik van ` --manage-users '' om de gebruikersaccounts aan te maken. Als u de server draait vanuit het hoofdprogramma van Calibre, gebruikt u :guilabel: Voorkeuren-> Delen via het net-> Gebruikersnaam / wachtwoord vereist.

Om verbinding te maken met een actieve inhoudsserver, geeft u de URL van de server door aan het : option: --with-library optie, zie de documentatie van die optie voor details en voorbeelden. Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie Feedback sturen Zijvensters Geschiedenis Opgeslagen Bijdragen

 • ALGEMENE OPTIES
 • list
 • add
TOEVOEGEN UIT MAPPEN

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB OPTIES

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

ALGEMENE OPTIES

toon dit helpbericht en stop

Pad naar calibrebibliotheek. Standaard wordt het pad gebruikt dat is opgeslagen in de instellingen. Je kan ook verbinden met een Calibre Content server om wijzigingen te maken in bibliotheken op afstand. Om dit te doen, gebruik een URL van de vorm: http://hostname:port/#library_id bijvoorbeeld, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is de id van de bibliotheek waarmee je wilt verbinden op de Content server. Je kan de speciale library_id of gebruiken om een lijst te krijgen van alle beschikbare ids op de server. Voor meer informatie over het toegang krijgen tot een Content server, zie https://manual.calibre-ebook.com/nl/generated/nl/calibredb.html.

Wachtwoord om verbinding te maken met een Calibre-contentserver. Gebruik de speciale waarde: <stdin> om het wachtwoord van de standaardinvoer te lezen. Om het wachtwoord van een bestand te lezen, gebruikt u: <f:/path/to/file> (d.w.z. <f: gevolgd door het volledige pad naar het bestand en een trailing>). De punthaken in het bovenstaande zijn vereist, onthoud om eraan te ontsnappen of gebruik aanhalingstekens voor je shell.

The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.

Gebruikersnaam voor het verbinden met een Calibre Content server

toon programmaversie en stop

LIST

calibredb list [opties]


Geef de beschikbare boeken in de Calibre-gegevensbank weer.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sorteer resultaten in oplopende volgorde

De velden die zichtbaar zijn bij het opzoeken van boeken in de gegevensbank. Dit is een lijst met komma-gescheiden waarden. Beschikbare velden: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standaard: title,authors. Het speciale veld ‘all’ kan worden gebruikt om alle velden te selecteren. Heeft alleen een resultaat in txt-uitvoerformaat.

Genereer uitvoer in JSON formaat, dit is veel beter voor machine verificatie. Zorgt ervoor dat de lengte van lijnen en de afscheidings opties genegeerd zullen worden.

Het maximum aantal resultaten om weer te geven. Standaard: allen

De maximale breedte van een enkele regel in de uitvoer. Standaard is dit hetzelfde als de schermgrootte.

De prefix voor mappaden. Standaard is het absolute pad naar de bibliotheekmap.

Filter de resultaten op de zoekoperatie. Voor het indeling van de zoekopdracht kunt u de zoek-gerelateerde documentatie in de gebruikershandleiding raadplegen. Standaard word er niet gefilterd.

De tekenreeks gebruikt om velden van elkaar te scheiden. Standaard is dit een spatie.

Het veld waarop de resultaten worden gesorteerd. Beschikbare velden: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standaard: id

ADD

calibredb add [opties] bestand1 bestand2 bestand3 ...


Voeg de opgegeven bestanden als boeken aan de gegevensbank toe. Mappen kunnen ook worden opgegeven, zie de opties over mappen hieronder.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Stel de auteur in voor toegevoegde boek(en)

Als boeken met vergelijkbare titels en auteurs worden gevonden, voegt u de binnenkomende formaten (bestanden) automatisch samen met bestaande boekrecords. De waarde "negeren" betekent dat dubbele formaten worden verwijderd. De waarde "overschrijven" betekent dat dubbele formaten in de bibliotheek worden overschreven door de nieuw toegevoegde bestanden. De waarde "new_record" betekent dat dubbele formaten in een nieuw boekrecord worden geplaatst.

Pad naar de omslag voor het toegevoegde boek

Voeg boeken toe aan de database, zelfs als ze al bestaan. Er wordt vergeleken op basis van boektitels en auteurs. Merk op dat de optie --automerge voorrang heeft.

Voeg een leeg boek toe (een boek dat van geen enkel formaat gebruikt maakt)

Stel de identificatie voor dit boek in, bijvoorbeeld: -I zoals in:XXX -I isbn:YYY

Stel het ISBN-nummer in voor toegevoegde boek(en)

Een door komma's gescheiden lijst van talen (het beste is om ISO639 taal codes te gebruiken, alhoewel sommige taal-namen ook herkend worden)

Stel de reeks in voor toegevoegde boek(en)

Stel het nummer in de reeks in voor toegevoegde boek(en)

Stel labels in voor toegevoegde boek(en)

Stel de titel in voor toegevoegde boek(en)

TOEVOEGEN UIT MAPPEN

Opties voor het instellen van boeken uit mappen. Standaard worden alleen bestanden toegevoegd die extensies hebben van bekende e-boekbestandstypen.

Een bestandsnaam (glob) patroon, bestanden die overeenkomen met dit patroon zullen worden toegevoegd bij het scannen van mappen naar bestanden, zelfs als ze geen bekend e-book bestandstype hebben. Kan meerdere keren worden opgegeven voor meerdere patronen.

Een zoekpatroon (glob of wildcards), bestanden die voldoen aan de voorwaarden van het patroon, worden genegeerd bij het scannen van bestanden. Kan meerdere keren worden opgegeven voor meerdere patronen. Bijvoorbeeld: *.pdf zal alle pdf-bestanden negeren

Neem aan dat iedere map slechts een enkel logisch boek bevat, en dat alle bestanden in de map verschillende bestandsformaten voor dat ene boek zijn

Mappen recursief verwerken

REMOVE

calibredb verwijder ID's


Verwijder de boek indentificatioren van de gegevensbank. ID's is een komma-gescheiden lijst van ID nummers (u kan ID nummers verkrijgen door het zoek commando te gebruiken). Bijvoorbeeld: 23,34,57-85 (bij opgave van een reeks, wordt het laatste nummer niet opgenomen).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

prullenbak niet gebruiken

ADD_FORMAT

calibredb add_format [opties] id ebook_file


Voeg het e-book in ebook_file toe aan de beschikbare formaten voor het logische boek geïdentificeerd door id. U kunt id krijgen door de zoekopdracht te gebruiken. Als het formaat al bestaat, wordt het vervangen, tenzij de optie Niet vervangen is opgegeven.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Vervang het formaat niet als het al bestaat

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [opties] id fmt


Verwijder het formaat fmt van het logische boek geïdentificeerd door id. U kunt het id met het zoek-commando vinden. fmt is een bestandsextensie zoals LRF, TXT of EPUB. Als het logische boek niet in dit formaat bestaat zal er niets gebeuren.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [opties] id


Geef de metagegevens weer die in de Calibre-gegevensbank zijn opgeslagen voor het boek dat bij de id hoort. id is een nummer verkregen met het zoek-commando.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Metagegevens in OPF-formaat (XML) afdrukken

SET_METADATA

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metagegevens.opf]


Instellen metagegevens opgeslagen in de Calibre gegevensbank voor het boek geïdentificeerd door id van het OPF-bestand metagegevens.opf. id is een id nummer van het zoekcommando (ls). U kunt een idee krijgen van het OPF formaat door de --as-opf parameter te gebruiken voor het show_metadata commando. U kunt ook de metagegevens van individuele velden instellen met de --field optie. Wanneer u de --field optie gebruikt, is er geen noodzaak een OPF-bestand te specificeren.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Het veld om te zetten. Formaat is veld_naam:waarde, bijvoorbeeld: --field labels:label1,label2. Gebruik --list-fields om een lijst van alle veld namen te krijgen. U kunt deze optie meermalen gebruiken om meerdere velden te zetten. Opgelet: Voor talen moet u de ISO639 taal codes gebruiken (b.v. en voor Engels, fr voor Frans enzovoort). Voor identificatoren, de syntaxis is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Voor booleaans (ja/nee) velden gebruik waar en niet waar of ja en nee.

Toon de metagegevens veldnamen die kunnen worden gebruikt met de --field optie

EXPORT

calibredb export [opties] ids


Exporteer de boeken gespecificeerd door ids (een lijst gescheiden door komma's) naar het bestandssysteem. De exportoperatie bewaard alle formaten van het boek, de omslag en metagegevens (in een opf-bestand). U kunt id-nummers met het zoek-commando vinden.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Exporteer alle boeken in de gegevensbank, negeer de lijst met id's.

Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Normaal slaat Calibre de omslag op in een apart bestand samen met de overige boekbestanden van het bijbehorende boek. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Normaal gesproken zal Calibre de metagegevens in opgeslagen bestanden bijwerken aan de hand van de informatie in de Calibre-bibliotheek. Dit maakt opslaan op schijf langzamer. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Normaal gesproken, zal Calibre de metagegevens in een apart OPF-bestand opslaan, samen met de daadwerkelijke E-boekbestanden. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Kommagescheiden lijst van opslagformaten voor elk boek. Standaard worden alle formaten bewaard.

Rapporteer voortgang

Vervang witruimte door lage streepjes (_).

Exporteer alle boeken naar een enkele map

De sjabloon waarmee de bestandsnaam en mapstructuur van de opgeslagen bestanden wordt ingesteld. Standaard is dit ‘{author_sort}/{title}/{title} - {authors}’, dat boeken per auteur in een map plaatst, met als bestandsnaam de naam van de auteur en de titel. Beschikbare opties zijn: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

Het formaat om gegevens weer te geven. %d - dag, %b - maand, %m - maandnummer, %Y - jaar. Standaard is: %b, %Y

Exporteer boeken naar de opgegeven map. Standaard is dit .

Paden naar kleine letters omzetten.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kommagescheiden lijst met gegevensbank-ID's om te catalogiseren. Indien gebruikt, zal --search genegeerd worden. Standaard: all

Filter de resultaten met de zoekopdracht. Voor het formaat van de zoekopdracht, zie de zoekfunctionaliteit in de gebruikershandleiding. Standaard: geen filter

Laat gedetailleerde uitvoerinformatie zien. Nuttig bij het opsporen van problemen

EPUB OPTIES

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Source field for 'Genres' section. Default: 'Labels' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)


Beheer de opgeslagen zoekopdrachten in deze gegevensbank. Als u een zoekopdracht met dezelfde naam wil opslaan, dan zal de oude vervangen worden.

Syntax om toe te voegen:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax om te verwijderen:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [opties] label naam gegevenstype


Creëer een zelf gedefinieerde kolom. label is de naam van de kolom die door de computer wordt gebruikt. Dit label mag geen spaties of dubbelepunten bevatten. name is de aan de menselijke taal aangepaste naam van de kolom. gegevenstype één van: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Een woordenboek van opties voor het aanpassen van hoe de gegevens in deze kolom worden geïnterpreteerd. Dit is een JSON tekenreeks. Voor kolommen met opsommingen gebruik --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Er bestaan vele opties voor de weergave variabele. De opties per kolomtype zijn: samenstelling: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datum/tijd: date_format opsomming: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format tekst: is_names, use_decorations De beste manier om geldige combinaties te vinden is door het maken van een aangepaste kolom van het juiste type in de GUI en daarna in de back-up OPF zoeken naar een boek (verzeker u ervan dat er een nieuw OPF is aangemaakt nadat de kolom is toegevoegd). U zult de JSON zien voor de "weergave" van de nieuwe kolom in de OPF.

Deze kolom slaat informatie op als bij labels (waarden gescheiden door komma's). Van toepassing op gegevenstype tekst.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [options]


Lijst van beschikbare aangepaste kolommen. Geeft kolommen en ID's weer.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Toon details voor iedere kolom.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [options] label


Verwijder de door het label geïdentificeerde aangepaste kolom. Je kan de beschikbare kolommen bekijken door het custom_columns commando te gebruiken.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Niet om bevestiging vragen

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [options] column id value


Stel de waarde van de aangepaste kolom in voor het boek, die geïdentificeerd is op ID. U kunt een lijst van ids krijgen met behulp van het zoek commando. U kunt een lijst met aangepaste kolomnamen krijgen met behulp van het custom_columns commando.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Als de kolom meerde waardes bevat, voeg dan de opgegeven waarden aan de bestaande toe, in plaats van ze te vervangen.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [opties]


Herstel deze gegevensbank met de metagegevens die opgeslagen zijn in de OPF-bestanden in elke map van de bibliotheek. Dit is nuttig als uw metagegevens.db-bestand corrupt is.

WAARSCHUWING: Dit zal uw gegevensbank compleet herbouwen. U raakt alle bewaarde zoektermen, gebruikerscategorieën, adapters, conversie-instellingen en recepten kwijt. Herstelde metagegevens zullen slechts zo accuraat zijn als wat er gevonden is in de OPF-bestanden.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Het herstel echt uitvoeren. Het commando zal niet uitgevoerd worden tenzij deze optie ingesteld is.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [opties]


Voer controles uit op het bestandssysteem van de bibliotheek. Rapporten zijn invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Uitvoer naar CSV

Kommagescheiden lijst van te negeren extensies. Standaard: all

Kommagescheiden lijst van te negeren namen. Standaard: all

Kommagescheiden lijst van rapporten. Standaard: all

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [opties]


Maak een rapport van de categorie-informatie in de database. De informatie is het equivalent van wat wordt weergegeven in de Tag-browser.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kommagescheiden lijst van categorie-opzoeknamen. Standaard: all

Uitvoer naar CSV

Het type CSV bestand te maken. Keuzes excel, excel-tab, unix

Toon alleen het aantal items in een categorie in plaats van de aantallen per item binnen in de categorie

De maximale breedte van een enkele regel in de uitvoer. Standaard is dit hetzelfde als de schermgrootte.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [options]


Maak van de metagegevens opgeslagen in de gegevensbank individuele reserve OPF bestanden in de map van elk boek. Normaal gebeurt dit automatisch, maar u kunt dit commando gebruiken om re-generatie van OPF files te forceren, met de --all optie.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metagegevens is changed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Normaal gesproken werkt dit commando enkel op boeken met verouderde OPF bestanden. Deze optie zorgt dat het op alle boeken werkt.

CLONE

calibredb kloon pad/naar/nieuw/bibliotheek


Maak een kloon van de huidige bibliotheek. Hierdoor wordt een nieuwe, lege bibliotheek gemaakt met dezelfde aangepaste kolommen, virtuele bibliotheken en andere instellingen als de huidige bibliotheek.

De gekloonde bibliotheek bevat geen boeken. Als u een volledig duplicaat wilt maken, inclusief alle boeken, gebruik dan gewoon uw bestandssysteemtools om de bibliotheekmap te kopiëren.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb ingevoegde_metadata [opties] boek_id


Update de metagegevens in het eigenlijke boek file opgeslagen in Calibre bibliotheek vanuit de metagegevens in de Calibre gegevensbank. Normaal wordt metagegevens enkel geupdate wanneer files uit Calibre worden geexporteerd, dit command is nuttig indien u wilt dat de bestanden worden geupdate in de plaats. Opgelet dat verschillende formaten verschillende hoeveelheden metagegevens ondersteuenen. U kan de speciale waarde "all" in plaats van boek_id om de metagegevens van alle boeken aan te passen. U kan ook verschillende boek IDs meegeven gescheiden door spaties en ID reeksen gesepareerd door koppeltekens. Bijvoorbeeld: calibredb ingevoegde_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Update alleen de metagegevens in specifieke bestands types. Gebruik dit meerdere keren om verschillende formaten aan te passen. Standaard worden alle formaten aangepast.

SEARCH

calibredb search [options] search expression


Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Het maximum aantal resultaten om weer te geven. Standaard is alle resultaten

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0