Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

calibredb kommando [valgmuligheder] [argumenter]


calibredb er kommandolinjegrænsefladen til Calibres database. Den har flere underkommandoer, dokumenteret nedenfor.

calibredb kan bruges til at manipulere enten en Calibredatabase angivet ved sti eller en Indholdsserver for Calibre der afvikles enten på den lokale maskine eller over internettet. Du kan starte en Indholdsserver for Calirbe via enten programmet calibre-server eller i Calibres hovedprogram Connect/share  →  Start indholdsserver. Da calibredb kan foretage ændringer i dine Calibrebiblioteket, skal du opsætte godkendelse på serveren først. Der er to måder at gøre dette på:

 • Hvis du plnalægger kun at forbinde til en server på den samme computer, kan du bare bruge tilvalget --enable-local-write for indholdsserveren, så ethvert program, inklusive calibredb, der afvikles på den lokale computer for at lave ændringer i dine Calibredata. Når serveren afvikles fra Calibres hovedprogram, er dette tilvalg i Præferencer → Deling over nettet → Avanceret.
 • Hvis du ønsker at aktivere adgang over internettet, så skal du opsætte brugerkonti på serveren og bruge tilvalgene --username og --password til calibredb for at få adgang. Du kan opsætte brugergodkendelse for calibre-server ved at bruge tilvalget --enable-auth og bruge --manage-users til at oprette brugerkonti. Hvis du afvikler serveren fra Calibres hovedprogram, så brug Præferencer → Deling over nettet → Kræv brugernavn/adgangskode.For at forbinde til en aktiv indholdsserver sendes adressen for serveren til tilvalget --with-library, se dokumentationen for dette tilvalg for detaljer og eksempler.

 • GLOBAL OPTIONS
 • list
 • add
Tilføjer fra mapper

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB INDSTILLINGER

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

GLOBAL OPTIONS

Vis denne hjælpetekst og afslut

Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the library you want to connect to on the Content server. You can use the special library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For details on how to setup access via a Content server, see https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.

Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file, use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them or use quotes for your shell.

The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.

Brugernavn til forbindelsen med en Calibre-indholdsserver

vis programmets version og afslut

LIST

calibredb list [options]


Liste de tilgængelige bøger i calibre databasen.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sortér resultaterne i stigende orden

The fields to display when listing books in the database. Should be a comma separated list of fields. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: title,authors. The special field "all" can be used to select all fields. In addition to the builtin fields above, custom fields are also available as *field_name, for example, for a custom field #rating, use the name: *rating

Opret resultatet i JSON-format, der er mere egnet til maskinfortolkning. Gør at linjebredde og adskillelsesindstillinger ignoreres.

Maksimalt antal resultater at vise. Standard: all (alle)

Maksimale bredde af en enkelt linje i output. Standard er at detektere skærmstørrelsen.

Præfiks for alle filstier. Standard er en absolut sti til biblioteksmappen.

Filtrér resultaterne efter søgeforespørgslen. For at finde ud af formatet for søgeforespørgslen, venligst se den søge relaterede dokumentation i brugermanualen. Standard er ingen filtrering.

Strengen anvendt til at separere felter. Standard er et mellemrum.

Feltet resultaterne sorteres efter. Tilgængelige felter: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standard: id

ADD

calibredb add [options] fil1 fil2 fil3 ...


Tilføj de specificerede filer som bøger til databasen. Du kan også specificere mapper, se mappe relaterede options nedenfor.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sæt forfattere på den/de tilføjede bøger

If books with similar titles and authors are found, merge the incoming formats (files) automatically into existing book records. A value of "ignore" means duplicate formats are discarded. A value of "overwrite" means duplicate formats in the library are overwritten with the newly added files. A value of "new_record" means duplicate formats are placed into a new book record.

Sti til omslag til brug for den tilføjede bog

Tilføj bøger til databasen selv om de allerede findes. Sammenligning udføres på bogtitler og forfattere. Bemærk at indstillingen --automerge har forrang.

Tilføj en tom bog (en bog uden formater)

Sæt identifikatorer for denne bog, fx -I asin:XXX -I isbn:YYY

Sæt ISBN på den/de tilføjede bøger

En kommaadskilt liste over sprog (bedst til brug med ISO639-sprogkoder, selvom nogle sprognavne måske ikke bliver genkendt)

Sæt serie for den/de tilføjede bøger

Sæt serie nummeret for den/de tilføjede bøger

Sæt tags for den/de tilføjede bøger

Sæt titlen på de tilføjede bøger

Tilføjer fra mapper

Options to control the adding of books from directories. By default only files that have extensions of known e-book file types are added.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning directories for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be specified multiple times for multiple patterns.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when scanning directories for files. Can be specified multiple times for multiple patterns. For e.g.: *.pdf will ignore all pdf files

Formod at hver mappe kun har én enkelt logisk bog og at alle filer i den er forskellige e-bogformater af denne bog

Behandle mapper rekursivt

REMOVE

calibredb remove ids


Remove the books identified by ids from the database. ids should be a comma separated list of id numbers (you can get id numbers by using the search command). For example, 23,34,57-85 (when specifying a range, the last number in the range is not included).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Do not use the recycle bin

ADD_FORMAT

calibredb add_format [options] id ebook_file


Add the e-book in ebook_file to the available formats for the logical book identified by id. You can get id by using the search command. If the format already exists, it is replaced, unless the do not replace option is specified.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Erstat ikke formatet hvis det allerede findes

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [options] id fmt


Remove the format fmt from the logical book identified by id. You can get id by using the search command. fmt should be a file extension like LRF or TXT or EPUB. If the logical book does not have fmt available, do nothing.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [options] id


Show the metadata stored in the calibre database for the book identified by id. id is an id number from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Udskriv metadata i OPF-form (XML)

SET_METADATA

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]


Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by id from the OPF file metadata.opf. id is an id number from the search command. You can get a quick feel for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field option, there is no need to specify an OPF file.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The field to set. Format is field_name:value, for example: --field tags:tag1,tag2. Use --list-fields to get a list of all field names. You can specify this option multiple times to set multiple fields. Note: For languages you must use the ISO639 language codes (e.g. en for English, fr for French and so on). For identifiers, the syntax is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. For boolean (yes/no) fields use true and false or yes and no.

List the metadata field names that can be used with the --field option

EXPORT

calibredb export [options] ids


Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an opf file). You can get id numbers from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Eksporter alle bøger i databasen, listen over id'er ignoreres.

Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Specificering af denne switch vil slå denne opførsel fra.

Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Specificering af denne switch vil slå denne opførsel fra.

Normalt vil calibre opdatere metadataene i de gemte filer fra hvad der er i calibre-biblioteket. Gør gem-til-disk langsommere. Specificering af denne switch vil slå denne opførsel fra.

Normalt, vil calibre skrive metadataene til en separat OPF-fil sammen med de aktuelle e-bog-filer. Specificering af denne switch vil slå denne opførsel fra.

Kommasepareret liste af formater, som gemmes for hver bog. Som standard gemmes alle tilgængelige formater.

Rapporter status

Udskift blanktegn med bundstreger.

Eksportér alle bøger til en enkel mappe

The template to control the filename and directory structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subdirectory with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

The format in which to display dates. %d - day, %b - month, %m - month number, %Y - year. Default is: %b, %Y

Eksportér bøger til den angivne mappe. Standardmappen er .

Konvertér stier til småbogstaver.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kommasepareret liste af database IDs til kataloget. Hvis erklæret, --search bliver ignoreret. Standard: all

Filtrér resultatet med søgeforespørgsel. Vedrørende formatet for søgeforespørgsel, venligst se søgerelateret dokumentation i brugermanualen. Standard: Ingen filtrering

Vis detaljeret output-information. Anvendeligt ved fejlfinding

EPUB INDSTILLINGER

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Source field for 'Genres' section. Default: 'Mærkater' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)


Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be replaced.

Syntax for adding:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax for removing:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [options] label navn datatype


Opret en brugerdefineret kolonne. label er et maskinvenligt kolonnenavn. Må ikke indeholde mellemrum eller koloner. name er det menneskevenlige kolonnenavn. datatype er en af: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

A dictionary of options to customize how the data in this column will be interpreted. This is a JSON string. For enumeration columns, use --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" There are many options that can go into the display variable.The options by column type are: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations The best way to find legal combinations is to create a custom column of the appropriate type in the GUI then look at the backup OPF for a book (ensure that a new OPF has been created since the column was added). You will see the JSON for the "display" for the new column in the OPF.

Denne kolonne gemmer mærkat ligesom data (f.eks. multiple kommaseparerede værdier). Giver kun mening hvis datatypen er tekst.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [options]


Vis tilgængelige tilpassede kolonner. Viser kolonneetiketter og id'er.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Vis detaljer for hver kolonner.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [options] label


Remove the custom column identified by label. You can see available columns with the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Spørger/spørg ikke efter bekræftelse

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [options] column id value


Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids using the search command. You can get a list of custom column names using the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Hvis kolonnen gemmer multiple værdier, tilføjes de specificerede værdier til de eksisterende, istedet for at overskrive dem.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [options]


Gendan denne database fra metadataene gemt i OPF-filerne i hver mappe af calibre-biblioteket. Dette er anvendeligt hvis din metadata.db fil er blevet forvansket.

ADVARSEL: Denne kommando genopbygger fuldstændigt din database. Du vil miste alle gemte søgninger, brugerdefinerede kategorier, plugboards, gemte per-bog konverterings- indstillinger - og brugerdefinerede recipes. Gendannede metadata vil kun være baseret efter hvad der er fundet i OPF-filerne.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Skal opretningen virkelig udføres. Kommanden vil ikke køre, medmindre denne mulighed bliver angivet.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [options]


Udføre nogle check på filsystemet som repræsenterer et bibliotek. Rapporter er invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Output i CSV

Komma-separeret liste af fil-extensions som ignoreres. Standard: Alle

Komma-separeret liste af navne som ignoreres. Standard: Alle

Komma-separeret liste af rapporter. Standard: Alle

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [options]


Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Comma-separated list of category lookup names. Default: all

Output i CSV

Typen af CSV-fil at fremstille. Valg: excel, excel-tab, unix

Output kun antallet af emner i en kategori, istedet for antallet per emne indenfor kategorien

Maksimale bredde af en enkelt linje i output. Standard er at detektere skærmstørrelsen.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [options]


Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books directory. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Normalt fungerer denne kommando kun på bøger som har forældede OPF-filer. Dette tilvalg gør at det fungerer på alle bøger.

CLONE

calibredb clone path/to/new/library


Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, Virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb embed_metadata [options] book_id


Update the metadata in the actual book files stored in the calibre library from the metadata in the calibre database. Normally, metadata is updated only when exporting files from calibre, this command is useful if you want the files to be updated in place. Note that different file formats support different amounts of metadata. You can use the special value 'all' for book_id to update metadata in all books. You can also specify many book ids separated by spaces and id ranges separated by hyphens. For example: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Only update metadata in files of the specified format. Specify it multiple times for multiple formats. By default, all formats are updated.

SEARCH

calibredb search [options] search expression


Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The maximum number of results to return. Default is all results.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februar 26, 2021 5.12.0