Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

bu yardım iletisini göster ve çık

Özel eklentileri yoksay, Calibre'nin başlamasına engel olan eklentiler kurmuşsanız faydalı olacaktır

Güncellemeleri denetleme

Çalışmakta olan bir Calibre oturumu varsa kapanmasını sağlar. Devam etmekte olan işlemler olması halinde uyarı vermeksizin kapatılacağı için dikkatle kullanınız.

Sistem çekmecesinde küçülterek başlat.

Yoksayın, kullanmayın. Sadece eski nedenlerle mevcut

programın sürüm numarasını göster ve çık

Belirtilen konumdaki kitaplığı kullan.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Şubat 26, 2021 5.12.0