Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]


Starta huvudanvändargränssnittet i calibre och lägg till e-boken på path_to_ebook till databasen. Du kan också ange webbadresser i calibre för att utföra olika åtgärder än att bara lägga till böcker. Till exempel:

calibre://view-book/test_bibliotek/1842/epub

Öppnar boken med id 1842 i EPUB-format från biblioteket "test_bibliotek" i calibre e-bokvisaren. Biblioteksnamn är bibliotekens mappnamn med mellanslag ersatta med understrykningar. En fullständig beskrivning av de olika webbadressbaserade åtgärderna finns i användarhandboken.

När du skickar argument till calibre som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

visa denna hjälptext och avsluta

Ignorera anpassad insticksmodul, användbart om du har installerat en insticksmodul som hindrar calibre från att starta

Sök inte efter uppdateringar

Orsakar att en körande calibre-instans avslutas, om någon körs. Observera att om det finns pågående jobb kommer de att avbrytas tyst, så använd med försiktighet.

Starta minimerad till systemfältet.

Ignoreras, ska inte användas. Närvarande endast för arvsskäl

visar programmets versionsnummer och avsluta

Använd biblioteket som ligger på den angivna sökvägen.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0