Scroll to navigation

WESNOTHD(6) Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu WESNOTHD(6)

İSİM

wesnothd - Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu

KULLANIM

wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t sayı] [-T sayı]
wesnothd -V

AÇIKLAMA

Vesnot Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. wesnoth istemcisinden veya soket üzerinden hangi komutların (/query ...) kabul edildiğini öğrenmek için http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine bakınız.

SEÇENEKLER

wesnothd'ye yapılandırma dosyasını bulacağı yeri söyler. Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız. Artalan sürecine SIGHUP sinyali göndererek yapılandırmayı yeniden yükleyebilirsiniz.

wesnothd'yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.
komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.
günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: errorwarninginfodebug. error seviyesi öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.
sunucunun belirtilen portu dinlemesini sağlar. Bir port belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.
ağa G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5 öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)
Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.
sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
hata ayıklama günlüğünü açar.

SUNUCU YAPILANDIRMASI

Genel sözdizimi:

[etiket]

anahtar="değer"
anahtar="değer,değer,..."

[/etiket]

Genel anahtarlar:

Değer olarak no (öntanımlı) belirtilirse, kapatma ve yeniden başlatma istekleri, fifo'dan gelmedikçe dikkate alınmaz. Bir yönetici tarafından bir /query komutuyla uzaktan kapatmaya izin vermek için değer olarak yes verin.
Sunucunun okuyup yazabildiği bir (gzip sıkıştırmalı) dosyanın göreli veya tam yolu. Sunucuya girişi yasaklanan oyuncular bu dosyaya kaydedilir ve sunucu başlatılırken okunur.
rooms dosyasının sıkıştırılmış haliyle okunup yazılabillmesini belirler. Öntanımlı değer yes'tir.
Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz anlamına gelir. (5 öntanımlıdır)
sunucu tarafından kabul edilmeyen isimler/rumuzlar. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ? desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için glob(7) sayfasına bakınız. Öntanımlı (bir şey belirtilmezse kullanılacak) değerler: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
sunucu komutlarının yansılandığı fifo yolu (oyun içinde /query ... ile aynı) Yol belirtilmezse derleme sırasında belirtilen yol (/var/run/wesnothd/socket) öntanımlıdır.

messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4 öntanımlıdır.
Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.
Günün sözü.
Sunucuda yeni odaları kimin oluşturacağını belirler. Kullanılabilir değerler, everyone, registered, admin ve nobody olup bu yetki sırasıyla herkese, kayıtlı kullanıcılara, yöneticilere verilir veya hiç oda oluşturulmaz. Ötanımlı değer: everyone.
yönetici yetkilerini kazanmak için kullanılacak parola. (kullanım: /query admin parola).
Sunucunun oyun tekrarlarını sakladığı dizin. (dizini bir / ile sonlandırmayı unutmayın!) wesnothd'nin başlatıldığı dizin anlamına gelen `' öntanımlıdır.
restart komutu üzerinden yeni bir sunucu süreci başlatmak için sunucunun kullanacağı komut. (Sadece fifo üzerinden kullanılabilir. allow_remote_shutdown ayarına bakınız.)
Oda bilgisinin saklanacağı dosyanın yolu. Bu dosya sunucu başlatılırken okunur ve sonrasında yazılır. Boşsa veya hiç yoksa hiçbir oda yüklenmez ve saklanmaz.
Sunucunun oyun tekrarlarını özdevinimli olarak kaydedip kaydetmeyeceğini belirler. (Öntanımlı değeri: false)
sunucu tarafından kabul edilen sürüm dizgelerinin virgül ayraçlı listesi. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ? desteklenmektedir. (kurulu wesnoth sürümü öntanımlıdır.)
Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir.
Kullanılmakta olan user_handler bölümünde kayıtlı olmayan kullanıcıların oturum açmasının engellenip engellenmeyeceği (öntanımlı: false)

Genel etiketler:

[redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların belirtildiği etiket. versions_accepted atanmışsa kullanılmaz.

Yönlendirilecek sunucunun adresi.
Bağlanılacak port.
Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı yöntem kullanılır.

[ban_time] Geçici sunucuya giriş yasağı süresi için uygun sözcüklerin tanımlandığı etiket.

Yasaklama süresine atfedilen isim.
Zaman uzunluğu tanımı. Biçemi: %d[%s[%d%s[...]]] Burada %s yerine s (saniye), m (dakika), h (saat), D (gün), M (ay), Y (yıl); %d yerine de bir sayı belirtilebilir. Bir zaman birimi belirteci kullanılmamışsa dakika (m) öntanımlıdır. Örneğin time="1D12h30m" belirtilmişse 1 gün 12 saat 30 dakikalık yasak süresi konmuş olur.

[proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen etiket. [redirect] için kullanılan değişkenler kullanılır.

[user_handler] Kullanıcı işlemcisini yapılandırır. [user_handler] bölümü yapılandırmada yoksa sunucu herhangi bir kullanıcı kayıt hizmeti olmadan çalışacaktır. forum_user_handler'ın çalışması için gereken tüm ek tablolar Wesnoth kaynak deposundaki table_definitions.sql dosyasında bulunabilir. Etkin mysql desteği gerektirir. Bu, cmake için ENABLE_MYSQL, scons için forum_user_handler etiketidir.

Veritabanı sunucusunun konak adı
Veritabanı adı
Veritabanına oturum açacak kullanıcının adı
Bu kullanıcının parolası
phpbb forumlarınızın kullanıcı verilerini saklayacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle şöyle belirtilir: <tablo-öneki>_users (örnek: phpbb3_users).
wesnothd uygulamasının kullanıcılar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
wesnothd uygulamasının oyunlar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
wesnothd uygulamasının bir oyundaki oyuncular hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
wesnothd uygulamasının bir oyunda yapılan değişiklikler hakkında kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
phpbb forumlarınızdaki kullanıcıların grup verilerinin saklanacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle şöyle belirtilir: <tablo-öneki>_users_group (örnek: phpbb3_users_group).
Yönetme yetkisine sahip olduğu kabul edilecek forum grubunun kimliği.

ÇIKIŞ DURUMU

Sunucu düzgün kapandığında çıkış durumu 0'dır. Çıkış durumu 2, komut satırı seçeneklerinde bir hata olduğunu gösterir.

YAZAN

David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmış, Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ve Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com> tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> tarafından yazılmış Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

Copyright © 2003-2022 David White <davidnwhite@verizon.net>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

wesnoth(6)

2022 wesnothd