Scroll to navigation

WESNOTHD(6) Bitva o Wesnoth – síťový server pro hru více hráčů WESNOTHD(6)

NÁZEV

wesnothd – Bitva o Wesnoth – síťový server pro hru více hráčů

POUŽITÍ

wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t počet_vláken] [-T počet_vláken]
wesnothd -V

POPIS

Součást Bitvy o Wesnoth spravující hry více hráčů. Na https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration lze nalézt příkazy, které server akceptuje, a to jak přes fifo, tak přímo od klienta wesnoth.

VOLBY

specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor. Syntaxe souboru je popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU níže. Konfiguraci je možno znovu načíst posláním SIGHUP procesu serveru.
spouští wesnothd jako démona.
zobrazuje nápovědu k volbám příkazové řádky.
nastavuje úroveň závažnosti pro oblasti zaznamenávání. Pro zahrnutí všech oblastí zaznamenávání lze použít all. Dostupné úrovně: errorwarninginfodebug. Výchozí použitá úroveň je error a pro oblast server je to info.
server použije daný port. Pokud není určen, bude použit port 15000.
nastavuje nejvyšší počet pracovních vláken čekajících na vstupně-výstupní síťové operace. (výchozí hodnota: 5, maximum: 30)
nastavuje nejvyšší počet pracovních vláken, který bude vytvořen. Při nastavení na 0 nebude žádné omezení. (výchozí hodnota: 0)
zobrazí verzi wesnothd a skončí.
zapíná výpis rozšířených logovacích informací.

KONFIGURACE SERVERU

Obecná syntaxe je:

[značka]

klíč="hodnota"
klíč="hodnota,hodnota,..."

[/značka]

Globální klíče:

Při nastavení na no (výchozí) jsou požadavky shut_down a restart ignorovány, pokud nepocházejí z fifo. Při nastavení yes může správce vzdáleně vypnout server pomocí /query.
Plná či relativní cesta k souboru (komprese gzip), jenž může server číst a přepisovat. Do tohoto souboru jsou ukládány zákazy přístupu (ban) a načítány při spuštění.
Určuje, zda je soubor s místnostmi čten a zapisován jako komprimovaný. Výchozí hodnotou je yes.
Počet povolených spojení z jedné IP adresy. 0 znamená nekonečno. (výchozí hodnota: 5)
Jména/přezdívky, jež server nepřijímá. Podporovány jsou zástupné znaky *?. Pro více podrobností viz glob(7). Výchozí hodnoty (použité, když není nic určeno) jsou: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
Cesta k fifo, do níž můžeš posílat příkazy serveru (stejně jako pomocí /query z klienta). Pokud není zadána, použije se cesta určená při kompilaci. (výchozí hodnota: /var/run/wesnothd/socket)
Přípustný počet zpráv během messages_time_period. (výchozí hodnota: 4)
Doba (ve vteřinách), během které se zjišťuje zahlcení zprávami. (výchozí hodnota: 10 vteřin)
Zpráva dne.
Určuje, kdo může vytvářet na serveru nové místnosti. Dostupné hodnoty zahrnují everyone, registered, adminnobody – místnosti pak může vytvářet každý, registrovaní uživatelé, pouze správci nebo nikdo. Výchozí hodnota je everyone.
Heslo pro získání administrátorských práv. (Přes /query admin password.)
Adresář, do nějž server ukládá záznamy her. (Nezapomeň na / na konci!) Výchozí hodnotou je `', což znamená adresář, v němž byl wesnothd spuštěn.
Příkaz, který server použije pro spuštění nového procesu sebe sama při příkazu restart. (Lze nastavit pouze přes fifo. Více viz allow_remote_shutdown.)
Cesta k souboru, v němž jsou ukládány informace o místnostech. Tento soubor je načten při spuštění serveru a poté přepisován. Pokud je prázdný nebo není nastaven, ukládání a načítání místností nebude aktivní.
Určuje, zda bude server automaticky ukládat záznamy her. (výchozí hodnota: false)
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí, které server přijímá. Podporovány jsou zástupné znaky *?. (výchozí hodnotou je příslušná verze hry wesnoth)
Příklad: versions_accepted="*" přijímá jakýkoli řetězec verze.
Zda bránit uživatelům, kteří nejsou registrováni použitým user_handler, aby se přihlásili. (výchozí hodnota: false)

Globální značky:

[redirect] Značka pro zadání serveru, na který se mají přesměrovat určité verze klientů. Nepoužije se, pokud není nastaven klíč versions_accepted.

Adresa serveru pro přesměrování.
Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro které jsou požadavky přesměrovány na tento vzdálený server. Obdobný zápis jako u versions_accepted.

[ban_time] Tag umožňující definovat klíčová slova pro délky zákazů přístupu (ban).

Název pro období.
Definice doby trvání. Formát je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s je "s" (sekundy), "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny), "M" (měsíce) nebo "Y" (roky) a %d je číslo. Pokud není zadán druh délky, jsou předpokládány minuty (m). Například time="1D12H30m" představuje zákaz pro jeden den, 12 hodin a 30 minut.

[proxy] Značka říkající serveru, aby se choval jako proxy a přesměrovával na určený server klientské požadavky. Akceptuje stejné klíče jako [redirect].

[user_handler] Konfiguruje obsluhu uživatelů. Pokud v konfiguraci oddíl [user_handler] chybí, server poběží bez jakékoli služby pro registraci přezdívek. Všechny další tabulky, které jsou třeba, aby pracoval forum_user_handler, lze najít v table_definitions.sql v repozitáři zdrojových kódů Wesnothu. Vyžaduje zapnutou podporu mysql. Pro cmake je to ENABLE_MYSQL a pro scons je to forum_user_handler.

Název hostitele databázového serveru
Název databáze
Název uživatele pro přihlášení k databázi
Heslo tohoto uživatele
Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o uživatelích. S největší pravděpodobností to bude <table-prefix>_users (např. phpbb3_users).
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o uživatelích.
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o hrách.
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o hráčích ve hře.
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o modifikacích použitých ve hře.
Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o skupinách uživatelů. S největší pravděpodobností to bude <table-prefix>_user_group (např. phpbb3_user_group).
Identifikátor skupiny fóra, o které se předpokládá, že má oprávnění k moderování.

NÁVRATOVÝ KÓD

Když byl server řádně ukončen, je hodnota návratového kódu 0. Návratová hodnota 2 ukazuje na chybu ve volbách příkazového řádku.

AUTOŘI

Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>. Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@sonnenkinder.org> a Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tuto manuálovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Navštiv oficiální domovskou stránku: https://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003-2022 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

wesnoth(6)

2022 wesnothd