Scroll to navigation

DU(1) Användarkommandon DU(1)

NAMN

du — uppskatta användning av filutrymme

SYNOPSIS

du [FLAGGA]... [FIL]...
du [FLAGGA]... --files0-from=F

BESKRIVNING

Sammanfatta diskanvändningen för uppsättningen FILer, rekursivt för kataloger.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

-0, --null
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger.
Skriv skenbar storlek, istället för diskanvändning; även om den skenbara storleken normalt är mindre, kan den vara större på grund av hål i (”glesa”) filer, intern fragmentering, indirekta block, och liknande.
Skala storlekar med STRL före de skrivs ut; t.ex. ”-BM” skriver storlekar i enheter av 1 048 576 byte; se STORLEKsformat nedan.
Likvärdigt med '--apparent-size --block-size=1'.
Rapportera totalsumman.
Följ endast symboliska länkar som är uppräknade på kommandoraden.
Skriv summan för en katalog (eller fil, med --all) endast om den är N eller färre nivåer nedanför kommandoradsargumentet; --max-depth=0 är detsamma som --summarize.
Summera diskanvändning för de NOLL-terminerade filnamnen som anges i filen F; om F är - så läs namn från standard in.
Detsamma som --dereference-args (-D).
Skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G).
Lista information om inodsanvändning istället för blockanvändning.
Som --block-size=1K.
Följ alla symboliska länkar.
Räkna storlek flera gånger för hårda länkar.
Som --block-size=1M.
Följ inga symboliska länkar (detta är normalfallet).
Ta för kataloger inte med storlek på underkataloger.
Som -h men i exponenter av 1000 istället för 1024.
Visa bara summan för varje argument.
Uteslut poster som är mindre än STORLEK om den är positiv, eller poster större än STORLEK om den är negativ.
Visa tiden för senaste ändring av filer i katalogen, eller någon av dess underkataloger.
Visa tid som ORD istället för modifieringstid: atime, access, use, ctime eller status.
Visa tider med stilen STIL, som kan vara: full-iso, long-iso, iso eller +FORMAT; FORMAT tolkas som för date(1).
Uteslut filer som matchar något mönster i FIL.
Utelämna filer som matchar MÖNSTER.
Hoppa över kataloger på andra filsystem.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Visa värden i enheter av första tillgängliga STORLEK från --block-size, och miljövariablerna DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE och BLOCKSIZE. Annars är enheten som standard 1024 byte (eller 512 om POSIXLY_CORRECT är satt).

Argumentet STORLEK är ett heltal och eventuell enhet (exempel: 10K är 10·1024). Enheter är K, M, G, T, P, E, Z, Y (potenser av 1024) eller KB, MB, … (potenser av 1000). Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

MÖNSTER

MÖNSTER är ett skalmönster (inte ett reguljärt uttryck). Mönstret ? matchar vilket tecken som helst, medan * matchar godtycklig sträng (sammansatt av noll, ett eller flera tecken). Till exempel kommer *.o matcha alla filer vars namn slutar med .o. Därför kommer kommandot

du --exclude='*.o'

hoppa över alla filer och underkataloger som slutar i .o (inklusive filen .o själv).

UPPHOVSMAN

Skrivet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) du invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2020 GNU coreutils 8.32