Scroll to navigation

UL(1) Polecenia użytkownika UL(1)

NAZWA

ul - podkreślanie tekstu

SKŁADNIA

ul [opcje] [plik...]

OPIS

ul reads the named files (or standard input if none are given) and translates occurrences of underscores to the sequence which indicates underlining for the terminal in use, as specified by the environment variable TERM. The terminfo database is read to determine the appropriate sequences for underlining. If the terminal is incapable of underlining but is capable of a standout mode, then that is used instead. If the terminal can overstrike, or handles underlining automatically, ul degenerates to cat(1). If the terminal cannot underline, underlining is ignored.

OPCJE

Podkreślenie jest wskazywane przez oddzielną linię, zawierającą odpowiednie kreski "-", co jest przydatne, aby zobaczyć podkreślenie w strumieniu wyjściowym nroff na terminalu CRT.
Override the environment variable TERM with the specified terminal type.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

ŚRODOWISKO

The following environment variable is used:

The TERM variable is used to relate a tty device with its device capability description (see terminfo(5)). TERM is set at login time, either by the default terminal type specified in /etc/ttys or as set during the login process by the user in their login file (see setenv(3)).

HISTORIA

Polecenie ul pojawiło się w 3.0BSD.

BŁĘDY

nroff zazwyczaj wypisuje serie znaków cofania i podkreśleń, wymieszanych z tekstem. Wskazuje to na podkreślenie. Nie są czynione żadne próby zoptymalizowania ruchów wstecznych.

ZOBACZ TAKŻE

colcrt(1), login(1), man(1), nroff(1), setenv(3), terminfo(5)

DOSTĘPNOŚĆ

The ul command is part of the util-linux package and is available from Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2011 util-linux