Scroll to navigation

SWAPLABEL(8) Administracja systemem SWAPLABEL(8)

NAZWA

swaplabel - wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID przestrzeni wymiany

SKŁADNIA

swaplabel [-L etykieta] [-U UUID] urządzenie

OPIS

swaplabel wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID partycji wymiany położonej na urządzeniu (lub w zwykłym pliku).

Jeśli nie podano opcjonalnych argumentów -L lub -U, to swaplabel jedynie wyświetli bieżącą etykietę i UUID przestrzeni wymiany na urządzeniu.

Jeśli podano opcjonalny argument, to swaplabel zmieni odpowiednią wartość na urządzeniu. Wartości te mogą być również ustawione przy tworzeniu przestrzeni wymiany za pomocą mkswap(8). Narzędzie swaplabel pozwala zmienić etykietę lub UUID aktywnie używanego urządzenia wymiany.

OPCJE

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
Określa nową etykietę urządzenia. Etykiety partycji wymiany mogą mieć maksymalnie 16 znaków. Jeśli etykieta będzie dłuższa, to swaplabel przytnie ją i wyświetli ostrzeżenie.
Określa nowy UUID urządzenia. UUID musi być podany w standardowym formacie 8-4-4-4-12 znaków, takim jak wyświetlany przez uuidgen(1).

ŚRODOWISKO

włącza wyjście debugowania libblkid.

AUTORZY

swaplabel został napisany przez Jasona Bordena <jborden@bluehost.com> i Karela Zaka <kzak@redhat.com>.

ZOBACZ TAKŻE

uuidgen(1), mkswap(8), swapon(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie swaplabel jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2010 util-linux