Scroll to navigation

SVIPC(7) Podręcznik programisty Linuksa SVIPC(7)

NAZWA

sysvipc - mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V

OPIS

IPC Systemu V to nazwa trzech mechanizmów komunikacji między procesami, szeroko stosowana w systemach uniksowych: kolejki komunikatów, semafory i pamięć współdzielona.

Kolejki komunikatów

Kolejki komunikatów Systemu V pozwalają na wymianę danych w jednostkach zwanych komunikatami. Każdy komunikat może mieć przypisany priorytet, przy czym kolejka komunikatów POSIX posiada inne API, które pozwala osiągnąć ten sam rezultat, zob. mq_overview(7).

Interfejs programistyczny kolejki komunikatów Systemu V składa się z następujących wywołań systemowych:

msgget(2)
Tworzy nową kolejkę komunikatów lub pobiera identyfikator istniejącej kolejki. To wywołanie zwraca identyfikator używany przez pozostałą część API.
Dodaje komunikat do kolejki.
Usuwa komunikat z kolejki.
msgctl(2)
Wykonuje różne operacje kontrolne na kolejce, w tym jej usunięcie.

Zestawy semaforów

Semafory Systemu V pozwalają na synchronizację akcji przez procesy. Semafory są przydzielane w grupach zwanych zestawami, każdy semafor w zestawie jest semaforem liczącym. Semafory POSIX posiadają inne API, które pozwala osiągnąć ten sam rezultat, zob. sem_overview(7).

Interfejs programistyczny semaforów Systemu V składa się z następujących wywołań systemowych:

semget(2)
Tworzy nowy zestaw lub pobiera identyfikator istniejącego zestawu. To wywołanie zwraca identyfikator używany przez pozostałą część API.
semop(2)
Wykonuje operacje na semaforach w zestawie.
semctl(2)
Wykonuje różne operacje kontrolne na zestawie, w tym jego usunięcie.

Segmenty pamięci wspólnej

Pamięć współdzielona Systemu V pozwala procesom dzielić miejsce w pamięci ("segment"). Pamięć współdzielona POSIX posiada inne API, które pozwala osiągnąć ten sam rezultat, zob. shm_overview(7).

Pamięć wspólna Systemu V składa się z następujących wywołań systemowych:

shmget(2)
Tworzy nowy segment lub pobiera identyfikator istniejącego segmentu. To wywołanie zwraca identyfikator używany przez pozostałą część API.
Dołącza istniejący obiekt pamięci wspólnej do przestrzeni adresowej wywołującego procesu.
Odłącza segment z przestrzeni adresowej wywołującego procesu.
shmctl(2)
Wykonuje różne operacje kontrolne na segmencie, w tym jego usunięcie.

Przestrzenie nazw IPC

Więcej informacji o obiektach i przestrzeniach nazw IPC w Systemie V znajduje się w podręczniku systemowym ipc_namespaces(7).

ZOBACZ TAKŻE

ipcmk(1), ipcrm(1), ipcs(1), lsipc(1), ipc(2), msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3), ipc_namespaces(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 kwietnia 2020 r. Linux