Scroll to navigation

SDIFF(1) Polecenia użytkownika SDIFF(1)

NAZWA

GNU sdiff - interaktywne scalanie różnic między plikami

SKŁADNIA

sdiff [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

tryb interaktywny, wynik jest zapisywany do PLIKU
ignoruje różnice między wielkością znaków
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
ignoruje wszystkie białe znaki
ignoruje zmiany we wszystkich wierszach pustych
ignoruje zmiany w wierszach pasujących do WYR-REG
wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
nie wypisuje wspólnych wierszy
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
Używa PROGRAMU do porównywania plików
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli PLIK ma wartość -, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 jeśli pliki są identyczne, 1 jeśli się różnią i 2 w przypadku wystąpienia problemu.

AUTOR

Napisane przez Thomasa Lorda.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), diff3(1)

Pełna dokumentacja sdiff jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i sdiff są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info sdiff

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

grudzień 2018 diffutils 3.7