Scroll to navigation

RVNAMED(8) System Manager's Manual RVNAMED(8)

NAZWA

rvnamed - demon rozwiązywania domen odwrotnych dla iptraf(8)

OPIS

rvnamed jest programem dystrybuowanym z iptraf. Jest używanym przez iptraf demonem rozwiązującym w tle adresy IP na nazwy komputerów. Dzięki temu program iptraf nie musi czekać na zakończenia mapowania adresu IP na nazwę.

Ten program jest używany tylko przez iptraf i absolutnie nieużyteczny w innej postaci.

PLIKI


/var/log/iptraf/rvnamed.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKŻE

README.rvnamed - dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR PODRĘCZNIKA

Frederic Peters (fpeters@debian.org), na podstawie README.rvnamed. Ogólne modyfikacje Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Radek Marcinkowski <radek@cbk.waw.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

Strona pomocy programu rvnamed