Scroll to navigation

RENICE(1) Polecenia użytkownika RENICE(1)

NAZWA

renice - zmienia priorytet działającego procesu

SKŁADNIA

renice [-n] piorytet [-g|-p|-u] identyfikator...

OPIS

renice zmienia priorytet jednego lub większej liczby procesów. Pierwszym parametrem jest wartość priorytetu priorytet. Kolejne parametry są interpretowane jako numery ID procesów, numery ID grup procesów, numery ID użytkowników lub nazwy użytkowników. renice wywołane na grupie procesów sprawia, że wszystkie procesy w grupie mają ten sam priorytet. renice wywołane na użytkowniku sprawia, że wszystkie procesy, których właścicielem jest użytkownik mają zmieniony priorytet.

OPCJE

Określa priorytet, który ma być ustawiony dla procesu, grupy procesów lub użytkownika. Użycie opcji -n czy --priority jest opcjonalne, lecz gdy zostanie użyte musi być pierwszym parametrem.
Interpretuj następujące argumenty jako numery ID grup procesów.
Interpretuj następujące argumenty jako numery ID procesów (domyślne).
Interpretuj następujące argumenty jako nazwy użytkowników bądź ich numery ID.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

PLIKI

/etc/passwd
do mapowania nazw użytkowników na ich identyfikatory.

UWAGI

Użytkownicy inni niż super użytkownik mogą zmieniać priorytet tyko własnych procesów. Dodatkowo nieuprzywilejowany użytkownik może tylko podnieść wartość “nice” (obniżyć priorytet), a takie zmiany są nieodwracalne, chyba że (od Linux 2.6.12) użytkownik ma odpowiedni limit zasobu “nice” (sprawdź ulimit(1p) oraz getrlimit(2)).

Super użytkownik może zmienić priorytet każdego procesu oraz ustawić dowolną wartość z zakresu -20 do 19. Użyteczne priorytety to: 19 (afektowany proces będzie wykonywany tylko wtedy, gdy nic innego w systemie obecnie nie działa), 0 (podstawowy priorytet działania), wartości ujemne (by znacząco przyspieszyć działanie).

HISTORIA

Polecenie renice pojawiło się w 4.0BSD.

PRZYKŁADY

Następująca komenda zmieni priorytety procesów o identyfikatorach 987 i 32 oraz wszystkich procesów użytkowników daemon i root.

ZOBACZ TAKŻE

nice(1), chrt(1), getpriority(2), setpriority(2), credentials(7), sched(7)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie renice jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem w Archiwum Jądra Linuxa.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux