Scroll to navigation

qmail-qmqpd(8) System Manager's Manual qmail-qmqpd(8)

NAZWA

qmail-qmqpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

qmail-qmqpd

OPIS

qmail-qmqpd odbiera wiadomości pocztowe poprzez Protokół Szybkiego Kolejkowania Poczty - z ang. Quick Mail Queueing Protocol (QMQP) - i wywołuje qmail-queue, by wstawić je do kolejki wiadomości wychodzących. Polecenie qmail-qmqpd wymaga kilku zmiennych środowiska; patrz tcp-environ(5).

qmail-qmqpd pozwala na dostarczanie wiadomości do każdego miejsca. Powinien być wywoływany tylko przy połączeniach od użytkowników autoryzowanych.

ZOBACZ TAKŻE

tcp-env(1), tcpserver(1), tcp-environ(5), qmail-qmqpc(8), qmail-queue(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.