Scroll to navigation

qmail-qmqpc(8) System Manager's Manual qmail-qmqpc(8)

NAZWA

qmail-qmqpc - kolejkuje wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

qmail-qmqpc

OPIS

qmail-qmqpc oferuje taki sam interfejs jak qmail-queue, ale przekazuje wiadomość do serwera QMQP zamiast ją lokalnie przechowywać.

W instalacji mini-qmail program qmail-queue jest zamieniany przez link symboliczny do qmail-qmqpc.

PLIKI KONTROLNE

Adresy IP serwerów QMQP, jeden adres na linię. qmail-qmqpc będzie próbować każdego z adresów, do momentu ustanowienia połączenia QMQP albo przejścia całej kolejki adresów.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-qmqpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.