Scroll to navigation

qmail-popup(8) System Manager's Manual qmail-popup(8)

NAZWA

qmail-popup - odczytuje nazwę użytkownika POP i jego hasło

SKŁADNIA

qmail-popup nazwa_hosta podprogram

OPIS

qmail-popup czyta z sieci nazwę użytkownika POP i jego hasło. Następnie uruchamia podprogram.

qmail-popup jest najczęściej wywoływany z inetd jako


qmail-popup ZMIEŃTO checkpassword qmail-pop3d Maildir

gdzie ZMIEŃTO zastępuje w pełni kwalifikowaną nazwą domeny lokalnej maszyny.

qmail-popup oczekuje deskryptora 0 do odczytu z sieci i deskryptora 1 do zapisu do sieci. Czyta nazwę użytkownika i hasło z deskryptora 0 w stylu POP lub APOP. Wywołuje podprogram z tymi samymi deskryptorami 0 i 1; deskryptor 2 zapisujący do sieci; a deskryptor 3 czytający: nazwę użytkownika, bajt 0, hasło, znów bajt 0, znacznik czasu APOP pobrany z nazwy_hosta i ostatni bajt 0. qmail-popup czeka następnie na podprogram, aż ten zakończy pracę. Wyświetla wiadomość o błędzie, jeśli podprogram się popsuje lub zwróci niezerowy kod wyjścia.

qmail-popup powinien być używany tylko wewnątrz bezpiecznej, zaufanej sieci. W przeciwnym wypadku jakiś niedobry podsłuchiwacz może ukraść hasła. Nawet jeśli używany jest protokół APOP, to jakiś nawiedzony haker może przechwytywać połączenia i siać spustoszenie.

qmail-popup ma 20-minutowy czas bezczynności.

qmail-popup bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

maildir(5), qmail-local(8), qmail-pop3d(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.