Scroll to navigation

qmail-pop3d(8) System Manager's Manual qmail-pop3d(8)

NAZWA

qmail-pop3d - rozprowadzaqqq pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

qmail-pop3d maildirname

OPIS

qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname, normalnie Maildir, w katalogu domowym użytkownika.

qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytujący nazwę użytkownika i hasło, oraz przez /bin/checkpassword, który sprawdza hasło i ustawia zmienne środowiskowe.

qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości, by przeciwdziałać poważnym błędom w większości klientów poczty.

qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.