Scroll to navigation

qmail-newmrh(8) System Manager's Manual qmail-newmrh(8)

NAZWA

qmail-newmrh - przygotowuje morercpthosts dla qmail-smtpd

SKŁADNIA

qmail-newmrh

OPIS

qmail-newmrh czyta instrukcje z /var/lib/qmail/control/morercpthosts i zapisuje je do /var/lib/qmail/control/morercpthosts.cdb w formacie binarnym odpowiednim dla szybkiego dostępu przez qmail-smtpd.

Jeśli jest jakiś kłopot z plikiem control/morercpthosts, qmail-newmrh wyjaśnia ten błąd i zostawia plik control/morercpthosts.cdb w spokoju.

qmail-newmrh dba o to, by control/morercpthosts.cdb był odświeżany automatycznie, więc qmail-smtpd nigdy nie musi czekać aż qmail-newmrh skończy swą pracę. Jednakże qmail-newmrh nie podejmuje próby ochrony przeciw sytuacji, gdy dwa niezależne procesy odświeżają zawartość control/morercpthosts.cdb.

Format binarny control/morercpthosts.cdb nadaje się do przenoszenia pomiędzy maszynami.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-smtpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.