Scroll to navigation

MKFS(8) Administracja systemem MKFS(8)

NAZWA

mkfs - buduje linuksowy system plików

SKŁADNIA

mkfs [opcje] [-t typ] [opcje-systemu-plików] urządzenie [rozmiar]

OPIS

Ten interfejs do mkfs jest przestarzały. Proszę korzystać z narzędzia mkfs odpowiedniego dla danego systemu plików: mkfs.<typ>

mkfs służy do budowania linuksowego systemu plików na zadanym urządzeniu, zwykle partycji dysku twardego. Argument urządzenie jest albo nazwą urządzenia (np. /dev/hda1, /dev/sdb2) lub zwykłym plikiem, który powinien zawierać system plików. Argument rozmiar jest liczbą bloków, jakie zostaną użyte do zadanego systemu plików.

The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

W rzeczywistości mkfs jest po prostu interfejsem do różnych poleceń budujących systemy plików (mkfs.typ-systemu-plików) dostępnych w Linuksie. Polecenie budowanie odpowiednie dla danego typu systemu plikowego wyszukiwane jest tylko w zmiennej środowiskowej PATH. Proszę przeglądnąć strony podręcznika właściwe dla poleceń budowania konkretnych systemów plików, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE

Określa typ tworzonego systemu plików. Jeśli nie podano, używany jest domyślny (obecnie ext2).
Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie mają zostać przekazane do faktycznego polecenia tworzenia systemu plików.
Wyświetla w trybie szczegółowym, włącznie ze wszystkimi opcjami specyficznymi dla danego systemu plików, jakie są wykonywane. Podanie tej opcji więcej niż raz, zapobiega wykonywaniu jakichkolwiek poleceń specyficznych dla danego systemu plików. Jest to przydatne tylko do testowania.
Wyświetla informacje o wersji i wychodzi (Opcja -V wyświetli informacje o wersji tylko gdy jest jedynym parametrem, w przeciwnym wypadku zachowa się jak --verbose).
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

BŁĘDY

Wszystkie opcje ogólne muszą poprzedzać i nie mogą być łączone z opcjami specyficznymi dla systemu plików. Niektóre z programów tworzących systemy plików nie rozpoznają automatycznie wielkości urządzania i wymagają podania parametru rozmiar.

AUTORZY

David Engel (david@ods.com)
Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
Niniejsza strona podręcznika została bezwstydnie zaadaptowana z wersji Remy'ego Carda do systemu plików ext2.

ZOBACZ TAKŻE

fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie mkfs jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

czerwiec 2011 util-linux