Scroll to navigation

MESG(1) Polecenia użytkownika MESG(1)

NAZWA

mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

SKŁADNIA

mesg [opcja] [n|y]

OPIS

Narzędzie mesg jest wywoływane przez użytkownika w celu kontroli dostępu w trybie do zapisu jaki mają inni użytkownicy do urządzenia terminala powiązanego ze standardowym wyjście błędów. Jeśli zezwolono na dostęp w trybie do zapisu, to programy takie jak talk(1) i write(1) mogą wyświetlać wiadomości na terminalu.

Tradycyjnie, dostęp w trybie do zapisu był domyślnie dozwolony. Z biegiem czasu użytkownicy stali się jednak bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, co spowodowało, że coraz części taki dostęp staje się zabroniony, przynajmniej w powłoce logowania. Aby upewnić się, że terminale mają pożądane ustawienie, powinno się wykonywać polecenie mesg w swoich skryptach logowania.

The mesg utility silently exits with error status 2 if not executed on terminal. In this case execute mesg is pointless. The command line option --verbose forces mesg to print a warning in this situation. This behaviour has been introduced in version 2.33.

ARGUMENTY

Zabrania wiadomości.
Zezwala na wyświetlanie wiadomości.

Jeśli nie poda się argumentów, mesg wypisze bieżący status wiadomości na standardowe wyjście błędów.

OPCJE

Wypisuje bieżące działania.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie mesg kończy pracę z jedną z następujących wartości:

 0
Wiadomości są dozwolone.
 1
Wiadomości nie są dozwolone
>1
Wystąpił błąd.

PLIKI

/dev/[pt]ty[pq]?

HISTORIA

Polecenie mesg pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

login(1), talk(1), write(1), wall(1), xterm(1)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie mesg jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux