Scroll to navigation

ISSUE(5) Podręcznik programisty Linuksa ISSUE(5)

NAZWA

issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

OPIS

/etc/issue is a text file which contains a message or system identification to be printed before the login prompt. It may contain various @char and \char sequences, if supported by the getty-type program employed on the system.

PLIKI

/etc/issue

ZOBACZ TAKŻE

motd(5), agetty(8), mingetty(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu@technologist.com>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

24 lipca 1993 r. Linux