Scroll to navigation

INTRO(3) Podręcznik programisty Linuksa INTRO(3)

NAZWA

intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS

Dział 3 podręcznika opisuje wszystkie funkcje biblioteczne z wyłączeniem funkcji bibliotecznych (opakowań wywołań systemowych) opisanych w dziale 2, implementujących wywołania systemowe.

Wiele z funkcji opisanych w tym dziale jest częścią standardowej biblioteki C (libc). Niektóre są częścią innych bibliotek (np. biblioteki matematycznej libm lub biblioteki czasu rzeczywistego, librt) - wówczas strona podręcznika wskazuje opcje linkera potrzebne do zlinkowania z wymaganą biblioteką (np. -lm i -lrt, odpowiednio, do wspomnianych bibliotek).

W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniować testowe makro funkcji aby pozyskać deklarację funkcji z pliku nagłówkowego opisanego w rozdziale SKŁADNIA strony podręcznika systemowego (gdy jest to wymagane, takie makra muszą być zdefiniowane przez dołączeniem jakichkolwiek plików nagłówkowych). W takich sytuacjach, wymagane makro jest opisane w odpowiednim podręczniku systemowym. Więcej informacji o testowych makrach funkcji można znaleźć w feature_test_macros(7).

ZGODNE Z

Poszczególne zwroty i skróty używane do określenia wariantów Uniksa i standardów, do których wywołania w tym dziale się stosują. Patrz standards(7).

UWAGI

Autorzy i prawa autorskie

Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony man. Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

ZOBACZ TAKŻE

intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7), feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7), pthreads(7), signal(7), standards(7), system_data_types(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux