Scroll to navigation

WRITE(1) General Commands Manual WRITE(1)

NAZWA

writewysyła komunikat do innego użytkownika

SKŁADNIA

write użytkownik [terminal]

OPIS

write umożliwia komunikowanie się z innymi użytkownikami poprzez kopiowanie wierszy z terminala użytkownika na terminale innych osób.

Po uruchomieniu polecenia write użytkownika do którego wysłano wiadomość otrzyma ją w następującej postaci:

Message from nazwa@komputer on jakiśterminal at gg:mm ...

Wszelkie dalsze wiersze które się wprowadzi zostaną skopiowane na terminal danego użytkownika. Gdy zechce on odpowiedzieć na wiadomość to również będzie musiał posłużyć się programem write.

Po zakończeniu, należy wpisać znak końca pliku lub znak przerwania. Drugi użytkownik zobaczy komunikat "EOF" (End Of File - koniec pliku) oznaczający zakończenie wiadomości.

Można zabronić innym osobom (poza administratorem) pisania wiadomości na swój terminal za pomocą polecenia mesg(1).

Jeśli użytkownik, do którego chcesz się napisać jest zalogowany na kilku terminalach, to można podać na który terminal się pisze, podając nazwę terminala jako drugi parametr programu write. W innym wypadku, write wybierze jeden z terminali - ten z najkrótszym czasem nieaktywności użytkownika (idle). Tak więc wiadomość dotrze na właściwe miejsce.

Tradycyjnie przyjęto w pisaniu do innych, że łańcuch "-o" znajdujący się na końcu wiersza lub stanowiący odrębny wiersz oznacza, że nadeszła kolej na wypowiedź naszego rozmówcy. Łańcuch "oo" oznacza, że osoba uważa konwersację za skończoną.

ZOBACZ TAKŻE

mesg(1), talk(1), wall(1), who(1)

HISTORIA

Polecenie write pojawiło się w Version 1 AT&T UNIX.

BŁĘDY

Do określenia zestawu znaków które można bezpiecznie wypisać na terminal używane jest ustawienie LC_CTYPE osoby wysyłającej wiadomość, a nie otrzymującej ją (program write nie ma możliwości jej określenia).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

February 13, 2012 Debian