Scroll to navigation

GETHOSTNAME(2) Podręcznik programisty Linuksa GETHOSTNAME(2)

NAZWA

gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int gethostname(char *name, size_t len);
int sethostname(const char *name, size_t len);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gethostname():

Od glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

sethostname():

Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

These system calls are used to access or to change the system hostname. More precisely, they operate on the hostname associated with the calling process's UTS namespace.

sethostname() sets the hostname to the value given in the character array name. The len argument specifies the number of bytes in name. (Thus, name does not require a terminating null byte.)

gethostname() returns the null-terminated hostname in the character array name, which has a length of len bytes. If the null-terminated hostname is too large to fit, then the name is truncated, and no error is returned (but see NOTES below). POSIX.1 says that if such truncation occurs, then it is unspecified whether the returned buffer includes a terminating null byte.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

name jest nieprawidłowym adresem.
len jest ujemne lub, przy sethostname(), len jest większe niż maksymalny dopuszczalny rozmiar.
(glibc gethostname()) len jest mniejsze niż rzeczywisty rozmiar. Przed wersją 2.1, glibc w tym przypadku używało EINVAL.
For sethostname(), the caller did not have the CAP_SYS_ADMIN capability in the user namespace associated with its UTS namespace (see namespaces(7)).

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (these interfaces first appeared in 4.2BSD). POSIX.1-2001 and POSIX.1-2008 specify gethostname() but not sethostname().

UWAGI

SUSv2 guarantees that "Host names are limited to 255 bytes". POSIX.1 guarantees that "Host names (not including the terminating null byte) are limited to HOST_NAME_MAX bytes". On Linux, HOST_NAME_MAX is defined with the value 64, which has been the limit since Linux 1.0 (earlier kernels imposed a limit of 8 bytes).

Różnice biblioteki C/jądra

The GNU C library does not employ the gethostname() system call; instead, it implements gethostname() as a library function that calls uname(2) and copies up to len bytes from the returned nodename field into name. Having performed the copy, the function then checks if the length of the nodename was greater than or equal to len, and if it is, then the function returns -1 with errno set to ENAMETOOLONG; in this case, a terminating null byte is not included in the returned name.

Versions of glibc before 2.2 handle the case where the length of the nodename was greater than or equal to len differently: nothing is copied into name and the function returns -1 with errno set to ENAMETOOLONG.

ZOBACZ TAKŻE

hostname(1), getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2), uts_namespaces(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

10 października 2019 r. Linux