Scroll to navigation

GETPASS(3) Podręcznik programisty Linuksa GETPASS(3)

NAZWA

getpass - wczytanie hasła

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

char *getpass(const char *prompt);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getpass():

_XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Wersje glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
none

OPIS

Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Informacje o tym, jak odczytać dane z terminala bez ich wyświetlania na nim można znaleźć w opisie znacznika ECHO w podręczniku termios(3).

Funkcja getpass() otwiera /dev/tty (terminal sterujący procesu), wyprowadza napis prompt, wyłącza echo, odczytuje jedną linię ("hasło"), odtwarza stan terminala i zamyka /dev/tty.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getpass() zwraca wskaźnik do statycznego bufora zawierającego hasło (pierwsze PASS_MAX bajtów) bez kończącego znaku nowej linii, zakończone bajtem null ('\0'). Bufor ten może zostać nadpisany przez późniejsze wywołania funkcji. W przypadku błędu, odtwarzany jest stan terminala, odpowiednio ustawiane errno i zwracane NULL.

BŁĘDY

Funkcja może zakończyć się niepomyślnie, gdy

Proces nie ma terminala sterującego.

PLIKI

/dev/tty

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getpass() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe term

ZGODNE Z

Obecna w SUSv2, ale uważana za przestarzałe. Usunięta z POSIX.1-2001.

UWAGI

W implementacji biblioteki GNU C jeśli nie można otworzyć /dev/tty, to tekst zachęty jest wypisywany na stderr, a hasło jest odczytywane z stdin. Nie ma natomiast ograniczenia na długość hasła. Nie jest wyłączona edycja linii.

Zgodnie z SUSv2 jeśli wartość PASS_MAX jest mniejsza niż 8, to musi być zdefiniowana w <limits.h>, a w każdym przypadku można ją otrzymać za pomocą sysconf(_SC_PASS_MAX). Jednakże, POSIX.2 odchodzi od stałych PASS_MAX i _SC_PASS_MAX oraz od funkcji getpass(). Wersja glibc akceptuje _SC_PASS_MAX i zwraca BUFSIZ (np. 8192).

BŁĘDY

Proces wywołujący funkcję powinien wyzerować hasło natychmiast, gdy tylko będzie to możliwe, aby uniknąć pozostawiania niezaszyfrowanego hasła w przestrzeni adresowej procesu.

ZOBACZ TAKŻE

crypt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. Linux