Scroll to navigation

CREAL(3) Podręcznik programisty Linuksa CREAL(3)

NAZWA

creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double creal(double complex z);
float crealf(float complex z);
long double creall(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracaja część rzeczywistą liczby zespolonej z.

Wzór:


z = creal(z) + I * cimag(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
creal(), crealf(), creall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Gcc wspiera także __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cimag(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

19 kwietnia 2015 r.