Scroll to navigation

BSTRING(3) Podręcznik programisty Linuksa BSTRING(3)

NAZWA

bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA

#include <string.h>
int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);
void bzero(void *s, size_t n);
void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);
void *memchr(const void *s, int c, size_t n);
int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
void *memfrob(void *s, size_t n);
void *memmem(const void *haystack, size_t haystacklen,
             const void *needle, size_t needlelen);
void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);
void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów niekoniecznie zakończonych znakiem null. Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na ich stronach podręcznika ekranowego.

UWAGI

Funkcje bcmp(), bcopy() i bzero() są przestarzałe. Prosimy zamiast nich używać funkcji memcmp(), memcpy() i memset().

ZOBACZ TAKŻE

bcmp(3), bcopy(3), bzero(3), memccpy(3), memchr(3), memcmp(3), memcpy(3), memfrob(3), memmem(3), memmove(3), memset(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 grudnia 2020 r.