Scroll to navigation

MB_LEN_MAX(3) Podręcznik programisty Linuksa MB_LEN_MAX(3)

NAZWA

MB_LEN_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w jakimkolwiek ustawieniu językowym

SKŁADNIA

#include <limits.h>

OPIS

Makro MB_LEN_MAX jest maksymalną liczbą bajtów wymaganą dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w obsługiwanym ustawieniu językowym.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Stała całkowita większa od zera.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Obiekty MB_LEN_MAX i sizeof(wchar_t) są zupełnie niepowiązane. W glibc MB_LEN_MAX jest zazwyczaj równe 16 (6 w wersjach glibc wcześniejszych niż 2.2), podczas gdy sizeof(wchar_t) wynosi 4.

ZOBACZ TAKŻE

MB_CUR_MAX(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

23 lipca 2015 r. Linux