Scroll to navigation

DU(1) Opdrachten voor gebruikers DU(1)

NAAM

du - schat schijfruimte gebruik

SAMENVATTING

du [OPTIE]... [BESTAND]...
du [OPTIE]... --files0-from=LST

BESCHRIJVING

Vat het schijfgebruik samen van elk gegeven BESTAND, recursief voor mappen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

-0, --null
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
waardes tonen voor alle bestanden, niet alleen mappen
werkelijke groottes tonen in plaats van schijfbeslag; hoewel meestal kleiner, kan de werkelijke grootte ook groter zijn dan het schijfbeslag, bijvoorbeeld bij luchtige bestanden (met onopgeslagen gaten), interne fragmentatie, indirecte blokken en dergelijke
de te tonen groottes schalen naar deze waarde; '-BM' bijvoorbeeld toont de groottes in eenheden van 1.048.576 bytes; zie hieronder voor meer info
hetzelfde als '--apparent-size --block-size=1'
een eindtotaal tonen
alleen direct gegeven symbolische koppelingen volgen
het totaal voor een map (of een bestand, met --all) alleen tonen als deze N of minder niveaus onder het opdrachtregelargument ligt; --max-depth=0 is hetzelfde als --summarize
het schijfgebruik tonen van de bestanden die opgesomd staan in bestand LST, waar elke naam eindigt op NUL; als LST '-' is, dan de namen van standaardinvoer lezen
hetzelfde als --dereference-args (-D)
groottes in leesbare vorm tonen (bijv. 15K, 234M, 2G)
informatie over inode-gebruik i.p.v. blokgebruik tonen
hetzelfde als --block-size=1K
alle symbolische koppelingen volgen
de grootte tellen voor elke harde koppeling
hetzelfde als --block-size=1M
symbolische koppelingen niet volgen (standaard)
bij mappen de grootte van submappen niet meetellen
als -h, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken
voor elk gegeven argument alleen een totaal tonen
items weglaten die kleiner zijn dan GROOTTE indien positief, of groter dan GROOTTE indien negatief
tijd van laatste wijziging tonen van elk bestand in de map, of van alle submappen
toon tijd als een WOORD in plaats van wijzigingstijd; 'atime', 'access', 'use', 'ctime' of 'status'
te gebruiken opmaak voor tijdsstempels; mogelijke waarden zijn 'iso', 'long-iso', 'full-iso', of '+OPMAAK' (zie bij 'date' voor de mogelijkheden)
bestanden weglaten die overeenkomen met een patroon in BESTAND
bestanden weglaten die overeenkomen met PATROON
mappen op andere bestandssystemen overslaan
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Getoonde waarden zijn in eenheden van de eerst beschikbare GROOTTE uit --block-size en de omgevingsvariabelen DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE en BLOCKSIZE. Anders is de eenheid standaard 1024 bytes (of 512 als POSIXLY_CORRECT gezet is).

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

PATRONEN

PATROON is een shell patroon (geen reguliere expressie). Het patroon ? past elk enkel teken, terwijl * past elke tekenreeks (van nul, een of meer tekens). Bijvoorbeeld, *.o past op alle bestanden waarvan de naam op .o eindigt. Daarom, zal het commando:

du --exclude='*.o'

alle bestanden en submappen overslaan die eindigen op .o (inclusief het bestand .o zelf).

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
of lokaal via: info '(coreutils) du invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2020 GNU coreutils 8.32