Scroll to navigation

INSTALL(1) Brukerkommandoer INSTALL(1)

NAVN

install - copy files and set attributes

OVERSIKT

install [VALG]... [-T] KILDE MÅL
install [VALG]... KILDE... MAPPE
install [VALG]... -t MAPPE KILDE...
install [VALG]... -d MAPPE...

BESKRIVELSE

Dette installasjonsprogrammet kopierer filer (gjerne nykompilerte) til valgt(e) mål. Hvis du vil laste ned og installere en programpakke som er klar til bruk på et GNU/Linux-system, bør du bruke et pakkeverktøy som yum(1) eller apt-get(1) i stedet.

Med de tre første metodene kopieres KILDE til MÅL, eller flere KILDE(r) til eksisterende MAPPE, mens tillatelser og (gruppe-)eierskap stilles inn. Med den fjerde metoden opprettes alle komponentene i angitt(e) MAPPE(r).

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Lag en sikkerhetskopi av hver målfil.
Likner --backup, men kan ikke brukes med argumenter.
(ignorert)
Sammenlikn kilde- og målfiler, og ikke endre målet i det hele tatt i enkelte tilfeller.
Behandle alle argumenter som mappenavn. Lag alle komponenter i de spesifiserte mappene.
Lag alle ledende komponenter av MÅL bortsett fra den siste, eller alle komponenter i --target-directory, og kopier deretter KILDE til MÅL.
Velg gruppeeierskap istedenfor prosessens gjeldende gruppe.
Velg rettighetsmodus (som med chmod), i stedet for «rwxr-xr-x».
Velg eier (kun for superbruker).
Skriv tilgangs- og/eller endringstidspunktet fra KILDEfiler til respektive målfiler.
Tøm symboltabeller.
Program som skal brukes til å tømme binærfiler.
Overstyr standard filetternavn på sikkerhetskopier.
Kopier alle KILDEargumenter til MAPPE.
Behandle MÅL som en normal fil.
Skriv ut navnet på hver mappe etterhvert som de opprettes.
Bevar SELinux-sikkerhetskontekst.
set SELinux security context of destination file and each created directory to default type
Tilsvarer -Z, (eller, hvis CTX er valgt, bruk KON som SELinux- eller SMACK-sikkerhetskontekst).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Suffikset for sikkerhetskopierte filer er «~», med mindre du velger noe annet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoden for versjonskontroll kan velges med --backup eller via miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Følgende verdier er gyldige:

ikke lag sikkerhetskopier (ikke engang med --backup)
lag nummererte sikkerhetskopier
nummererte sikkerhetskopier hvis det allerede finnes, enkle (simple) ellers
alltid lag enkle sikkerhetskopier

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>
eller lokalt: info '(coreutils) install invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2020 GNU coreutils 8.32