Scroll to navigation

GRUB-MKIMAGE(1) Brukerkommandoer GRUB-MKIMAGE(1)

NAVN

grub-mkimage - lag et bilde av GRUB som maskinen kan starte opp

OVERSIKT

grub-mkimage [VALG...] [VALG]... [MODULER]

BESKRIVELSE

Lag et bilde av GRUB som maskinen kan starte opp.

legg inn valgt FIL som et tidlig oppsett
velg komprimeringsmetoden som skal brukes på kjernebildet
use images and modules under DIR [default=/usr/lib/grub/<platform>]
disable shim_lock verifier
bygg inn FIL som enhetstre (DTB)
bruk valgt FIL som offentlig nøkkel for signaturkontroll
embed FILE as a memdisk image

Implies `-p (memdisk)/boot/grub' and overrides

itself can be overridden by later options
legg til NOTE-segment for CHRP IEEE1275
skriv ut et generert bilde til FIL (standard=stdout)
lag et bilde i valgt FORMAT; tilgjengelige formater: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
velg prefiks-mappe
SBAT metadata
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-install(8), grub-mkrescue(1), grub-mknetdir(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mkimage opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mkimage programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mkimage

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

November 2022 GRUB 2.06-3~deb11u5