Scroll to navigation

VDIR(1) Brugerkommandoer VDIR(1)

NAVN

vdir - vis mappeindhold

SYNOPSIS

vdir [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Vis information om FILer (nuværende mappe med mindre andet er angivet). Sorter filerne alfabetisk hvis ingen af flagene -cftuvSUX eller --sort er angivet.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

skjul ikke filer som starter med .
skjul underforstået . og ..
bruges med -l; skriv forfatter for hver fil
skriv undvigesekvenser for ikke-grafiske tegn i stil med C
med -l: skaler størrelser med STØR når de skrives; fx "--block-size=M"; se format STØR nedenfor
vis ikke filer som ender på ~
med -lt: sorter efter, og vis, ctime (tidspunkt for sidste ændring af filstatusinformation); med -l: vis ctime og sorter efter navn; ellers: sorter efter ctime, nyeste først
vis filer i kolonner
udskriv i farver. NÅR kan være "always" (standard), "auto" eller "never"; mere info nedenfor
vis mapper i sig selv frem for deres indhold
lav uddata til Emacs" dired-tilstand
sorter ikke, brug -aU, brug ikke -ls --color
føj en angivelse (*/=>@|) til elementerne
det samme, men tilføj ikke »*«
"across" -x, "commas" -m, "horizontal" -x, "long" -l, "single-column" -1, "verbose" -l, "vertical" -C
ligesom -l --time-style=full-iso
som -l, men udskriv ikke ejer
grupper mapper før filer;
kan bruges med flaget --sort, men enhver brug af --sort=none (-U) deaktiverer gruppering
skriv ikke gruppenavne ved langt format
brug med -l og -s; vis størrelser som 1K, 234M, 2G osv.
det samme, men brug 1000 som grundtal, ikke 1024
følg symbolske lænker angivet på kommandolinjen
følg hver symbolsk lænke angivet på kommandolinjen,
der peger på et katalog
udskriv ikke elementer, der matcher skalmønstret MØNSTER (tilsidesættes af -a eller -A)
hyperlink filnavne; NÅR kan være »always« (standard hvis udeladt), »auto« eller »never«
tilføj indikator med stilen ORD til elementer: none (standard), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
vis indeksnummer for hver fil
vis ikke filer, der matcher skalmønstret MØNSTER
brug som standard blokke på 1024 byte for diskbrug bruges kun med -s og i sum for katalog
brug langt listeformat
når der vises filinformation for symbolske lænker, så vis information for filen, som lænken peger på, frem for lænken selv
brug hele skærmbredden med en liste adskilt af kommaer
ligesom -l, men skriv bruger- og gruppe-ID med tal
skriv elementnavne uden citation
ligesom -l, men vis ikke gruppeinformation
tilføj skråstreg som indikator for kataloger
skriv ? i stedet for ikke-grafiske tegn
vis ikke-grafiske tegn som de er (standard, med mindre programmet er "ls" og uddata er en terminal)
sæt filnavne i gåseøjne
brug anførselsstil ORD for filnavn: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (tilsidesætter miljøvariablen QUOTING_STYLE)
sorter i omvendt rækkefølge
vis underkataloger rekursivt
skriv allokeret størrelse for hver fil i blokke
sorter efter filstørrelse, største først
sorter efter ORD frem for navn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
ændr standarden for brug af ændringstidspunkt; adgangstid (-u): atime, access, use; ændr tid (-c): ctime, status; fødselstidspunkt: birth, creation;
med -l; ORD afgør hvilket tidspunkt, der vises; med --sort=time, sorter efter ORD (nyeste først)
format for dato/tid med -l; se TIDSSTIL nedenfor
sorter efter tidspunkt, nyeste først; se --time
antag tabulatorstop på KOLONNER frem for 8
med -lt: sorter efter, og vis, læsningstid; med -l: vis læsningstid og sorter efter navn; ellers: sorter efter læsningstid, nyeste først
sorter ikke; vis filer som de ligger i kataloget
naturlig sortering af (versions-)tal i tekst
sæt udskriftsbredde til KOLONNER. 0 er ubegrænset
vis elementer linjevis i stedet for kolonnevis
sorter alfabetisk efter filendelser
udskriv eventuel sikkerhedskontekst for hver fil
-1
vis en fil per linje. Undgå "\n" med -q eller -b
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

Argumentet TIDSSTIL kan være full-iso, long-iso, iso, locale eller +FORMAT. FORMAT fortolkes som i date(1). Hvis FORMAT er FORMAT1<linjeskift>FORMAT2, anvendes FORMAT1 til ældre filer og FORMAT2 til nyere filer. TIDSSTIL med præfiks "posix-" har kun virkning uden POSIX-regionsindstilling. Miljøvariablen TIME_STYLE angiver også den stil, der skal bruges som standard.

Brug af farve til at skelne filtyper er som standard slået fra, og med --color=never. Med --color=auto vil ls kun skrive farvekoder, når standard-ud er forbundet til en terminal. Indstillingerne kan ændres med miljøvariablen LS_COLORS. Brug kommandoen dircolors til at angive den.

Afslutningskode:

0
hvis OK,
1
hvis mindre problemer (f.eks.: kan ikke tilgå underkatalog),
2
hvis alvorlige problemer (f.eks.: kan ikke tilgå kommandolinjeargument).

FORFATTER

Skrevet af Richard M. Stallman og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) vdir invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2020 GNU coreutils 8.32