Scroll to navigation

SHRED(1) Brugerkommandoer SHRED(1)

NAVN

shred - overwrite a file to hide its contents, and optionally delete it

SYNOPSIS

shred [FLAG]... FIL...

BESKRIVELSE

Overskiv de angivne FILer gentagne gange for at gøre det sværere for selv meget dyrt genoprettelsesudstyr at genskabe data.

Hvis en FIL er -, så makulér standard-ud.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

ændr om nødvendigt rettigheder for at tillade skrivning
overskriv N gange i stedet for det normale (3)
læs tilfældige byte fra FIL
makulér dette antal byte (endelser som K, M, G accepteres)
deallokér og fjern fil efter overskrivning
som -u, men giv mulighed for at vælge HVORDAN der skal slettes; se nedenfor
vis fremskridt
rund ikke filstørrelser op til den næste fulde blok;
dette er forvalg for ikke-regulære filer
overskriv til slut med nuller for at skjule makulering
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Slet FILer hvis --remove (-u) er angivet. Standardhandlingen er, ikke at fjerne filerne, fordi det er almindeligt at behandle enhedsfiler som /dev/hda, og disse filer bør normalt ikke fjernes. Den valgfri parameter HVORDAN angiver hvordan en katalogindgang skal fjernes: "unlink" => brug et standardkald til unlink. "wipe" => slør også først bytene i navnet. "wipesync" => synkronisér også hver sløret byte til disken. Standardtilstanden er "wipesync", men bemærk at den kan være tidskrævende.

CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also, backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for details.

FORFATTER

Skrevet af Colin Plumb.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) shred invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2020 GNU coreutils 8.32