Scroll to navigation

RUNCON(1) Brugerkommandoer RUNCON(1)

NAVN

runcon - run command with specified security context

SYNOPSIS

runcon KONTEKST KOMMANDO [arg]
runcon [ -c ] [-u BRUGER] [-r ROLLE] [-t TYPE] [-l INTERV] KOMMANDO [arg]

BESKRIVELSE

Run COMMAND with completely-specified CONTEXT, or with current or transitioned security context modified by one or more of LEVEL, ROLE, TYPE, and USER.

If none of -c, -t, -u, -r, or -l, is specified, the first argument is used as the complete context. Any additional arguments after COMMAND are interpreted as arguments to the command.

Note that only carefully-chosen contexts are likely to successfully run.

Kør et program i en anden SELinux-sikkerhedskontekst. Med hverken KONTEKST eller KOMMANDO udskrives nuværende sikkerhedskontekst.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

fuld sikkerhedskontekst
beregn procestransitionskontekst før modifikation
type (for samme rolle som forælder)
brugeridentitet
rolle
niveauinterval
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

FORFATTER

Skrevet af Russell Coker.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) runcon invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2020 GNU coreutils 8.32