Scroll to navigation

DF(1) Příručka uživatele DF(1)

JMÉNO

df - vypisuje využití místa na disku

POUŽITÍ

df [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu df. df zobrazí velikost využitého a volného místa na souborových systémech, na kterých jsou soubory zadaných jmen. Pokud není zadán žádný argument, zobrazí využité a volné místo na všech právě připojených souborových systémech. Výstup je implicitně v 1024 bajtových blocích. Pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT, budou použity 512 bajtové bloky.

If an argument is the absolute file name of a disk device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.

VOLBY

Zobrazí informace o souborovém systému na kterém je každý zadaný SOUBOR, nebo o všech souborových systémech (výchozí).

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

include pseudo, duplicate, inaccessible file systems
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)
print sizes in powers of 1000 (e.g., 1.1G)
Místo informací o využití místa vypíše informace o využití i-uzlů.
jako --block-size=1K
Omezí výstup pouze na lokální souborové systémy.
Nepoužije systémové volání sync před získáním dat o využití místa (výchozí)
use the output format defined by FIELD_LIST, or print all fields if FIELD_LIST is omitted.
Výpis bude ve formátu podle specifikace POSIX
Použije systémové volání sync před získáním jakýchkoliv dat o využití místa.
elide all entries insignificant to available space, and produce a grand total
mezí výpis na souborové systémy určeného TYPu
Budou vypsány i typy jednotlivých souborových systémů
souborové systémy zadaného TYPu budou vynechány
(ignorováno)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Display values are in units of the first available SIZE from --block-size, and the DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables. Otherwise, units default to 1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

FIELD_LIST is a comma-separated list of columns to be included. Valid field names are: 'source', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail', 'pcent', 'file' and 'target' (see info page).

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/df>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) df invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32