Scroll to navigation

SHUTDOWN(2) Linux - příručka programátora SHUTDOWN(2)

JMÉNO

shutdown - ukonči část plně duplexního spojení

POUŽITÍ

#include <sys/socket.h>

int shutdown(int sockfd, int how);

POPIS

Volání shutdown() může ukončit část nebo celé spojení týkající se soketu sockfd. Je-li how SHUT_RD, další data nebudou přijímána. Je-li how SHUT_WR, další data nebudou posílána. Je-li how SHUT_RDWR, nebudou přijímána ani vysílána žádná data.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Je-li volání úspěšné, vrací se 0, jinak -1 a je nastavena proměnná errno.

CHYBOVÉ STAVY

sockfd není platným deskriptorem.
An invalid value was specified in how (but see BUGS).
Specifikovaný soket není spojen.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD (shutdown() se poprvé objevilo v 4.2BSD).

POZNÁMKY

Konstanty SHUT_RD, SHUT_WR, SHUT_RDWR, mají hodnoty 0, 1, 2 a jsou definovány v <sys/socket.h> od verze glibc-2.1.91.

CHYBY

Checks for the validity of how are done in domain-specific code, and before Linux 3.7 not all domains performed these checks. Most notably, UNIX domain sockets simply ignored invalid values. This problem was fixed for UNIX domain sockets in Linux 3.7.

DALŠÍ INFORMACE

close(2), connect(2), socket(2), socket(7)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

30. dubna 2018 Linux