Scroll to navigation

GETPEERNAME(2) Linux - příručka programátora GETPEERNAME(2)

JMÉNO

getpeername - vrať adresu vzdáleného konce soketu

POUŽITÍ

#include <sys/socket.h>

int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

POPIS

getpeername() returns the address of the peer connected to the socket sockfd, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space pointed to by addr. On return it contains the actual size of the name returned (in bytes). The name is truncated if the buffer provided is too small.

The returned address is truncated if the buffer provided is too small; in this case, addrlen will return a value greater than was supplied to the call.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Je-li volání úspěšné, vrací se 0, jinak -1 a je nastavena proměnná errno.

CHYBOVÉ STAVY

Argument sockfd není platným deskriptorem.
Argument addr ukazuje na paměť v neplatné části adresového prostoru procesu.
addrlen je neplatné (například záporné číslo).
Nedostatek systémových zdrojů k provedení operace.
Soket není spojen.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD (getpeername() se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

POZNÁMKY

For background on the socklen_t type, see accept(2).

For stream sockets, once a connect(2) has been performed, either socket can call getpeername() to obtain the address of the peer socket. On the other hand, datagram sockets are connectionless. Calling connect(2) on a datagram socket merely sets the peer address for outgoing datagrams sent with write(2) or recv(2). The caller of connect(2) can use getpeername() to obtain the peer address that it earlier set for the socket. However, the peer socket is unaware of this information, and calling getpeername() on the peer socket will return no useful information (unless a connect(2) call was also executed on the peer). Note also that the receiver of a datagram can obtain the address of the sender when using recvfrom(2).

DALŠÍ INFORMACE

accept(2), bind(2), getsockname(2), ip(7), socket(7), unix(7)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017 Linux