Scroll to navigation

FLOOR(3) Linux - příručka programátora FLOOR(3)

JMÉNO

floor, floorf, floorl - největší celé číslo ne větší než x

POUŽITÍ

#include <math.h>
double floor(double x);
float floorf(float x);
long double floorl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

floorf(), floorl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc versions <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the largest integral value that is not greater than x.

Například floor(0.5) je 0.0 a floor(-0.5) je -1.0.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

These functions return the floor of x.

If x is integral, +0, -0, NaN, or an infinity, x itself is returned.

CHYBOVÉ STAVY

Neobjevují se žádné chyby. POSIX.1-2001 popisuje celou škálu chyb týkajících se přetečení. Viz POZNÁMKY.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
floor(), floorf(), floorl() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

POZNÁMKY

SUSv2 a POSIX.1-2001 obsahují text, který diskutuje přetečení(to může nastavit errno na ERANGE nebo vyvolá výjimku FE_OVERFLOW). V praxi však výsledek nemůže přetéct na žádném moderním počítači, takže tento komentář nemá smysl. (Přesněji, přetečení může nastat pouze když maximální hodnota exponentu je menší než maximální hodnota mantisy. Například pro IEEE-754 standard pro 32 a 64 bitová čísla v plovoucí řádové čárce jsou hodnoty pro exponent 128 (respektive 1024) a pro mantisu 24 (respektive 53).)

DALŠÍ INFORMACE

ceil(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017