Scroll to navigation

FABS(3) Linux - příručka programátora FABS(3)

JMÉNO

fabs, fabsf, fabsl - vrátí absolutní hodnotu čísla v plovoucí desetinné čárce

POUŽITÍ

#include <math.h>
double fabs(double x);
float fabsf(float x);
long double fabsl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

fabsf(), fabsl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc versions <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the absolute value of the floating-point number x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

These functions return the absolute value of x.

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x -0 je vráceno +0.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno je vráceno plus nekonečno.

CHYBOVÉ STAVY

Nevyskytují se žádné chyby.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
fabs(), fabsf(), fabsl() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

DALŠÍ INFORMACE

abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017