Scroll to navigation

_EXIT(2) Linux - příručka programátora _EXIT(2)

JMÉNO

_exit, _Exit - ukonči právě probíhající proces

POUŽITÍ

#include <unistd.h>

void _exit(int status);

#include <stdlib.h>

void _Exit(int status);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

_Exit():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

POPIS

_exit() terminates the calling process "immediately". Any open file descriptors belonging to the process are closed. Any children of the process are inherited by init(1) (or by the nearest "subreaper" process as defined through the use of the prctl(2) PR_SET_CHILD_SUBREAPER operation). The process's parent is sent a SIGCHLD signal.

The value status & 0xFF is returned to the parent process as the process's exit status, and can be collected by the parent using one of the wait(2) family of calls.

Funkce _Exit() je shodná s funkcí _exit().

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce nic nevrací.

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. Funkce _Exit() byla uvedena v C99.

POZNÁMKY

Pro další informace o efektech funkce exit, jako například přenos návratového stavu, zombie procesy, zasílání signálů, viz. exit(3).

The function _exit() is like exit(3), but does not call any functions registered with atexit(3) or on_exit(3). Open stdio(3) streams are not flushed. On the other hand, _exit() does close open file descriptors, and this may cause an unknown delay, waiting for pending output to finish. If the delay is undesired, it may be useful to call functions like tcflush(3) before calling _exit(). Whether any pending I/O is canceled, and which pending I/O may be canceled upon _exit(), is implementation-dependent.

C library/kernel differences

In glibc up to version 2.3, the _exit() wrapper function invoked the kernel system call of the same name. Since glibc 2.3, the wrapper function invokes exit_group(2), in order to terminate all of the threads in a process. (The raw _exit() system call terminates only the calling thread.)

DALŠÍ INFORMACE

execve(2), exit_group(2), fork(2), kill(2), wait(2), wait4(2), waitpid(2), atexit(3), exit(3), on_exit(3), termios(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

9. února 2020 Linux