Scroll to navigation

ATOI(3) Linux - příručka programátora ATOI(3)

JMÉNO

atoi, atol, atoll - převádí řetězec na číslo typu integer

POUŽITÍ

#include <stdlib.h>
int atoi(const char *nptr);
long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

atoll():

_ISOC99_SOURCE ||
|| /* Glibc versions <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

Funkce atoi() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu integer. Její chování je totožné s funkcí


strtol(nptr, NULL, 10);

kromě toho, že atoi() nedetekuje žádné chyby.

Funkce atol() a atoll() se chovají stejně jako atoi(), pouze převádí úvodní část řetězce na typ long případně long long.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

The converted value or 0 on error.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
atoi(), atol(), atoll() Thread safety MT-Safe locale

SPLŇUJE STANDARDY

Splňuje POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4 a 4.3BSD. C89 a POSIX.1-1996 zahrnují funkce atoi() a atol().

POZNÁMKY

POSIX.1 leaves the return value of atoi() on error unspecified. On glibc, musl libc, and uClibc, 0 is returned on error.

CHYBY

errno is not set on error so there is no way to distinguish between 0 as an error and as the converted value. No checks for overflow or underflow are done. Only base-10 input can be converted. It is recommended to instead use the strtol() and strtoul() family of functions in new programs.

DALŠÍ INFORMACE

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

13. srpna 2020 GNU