Scroll to navigation

ATOF(3) Linux - příručka programátora ATOF(3)

JMÉNO

atof - převádí řetězec na číslo typu double

POUŽITÍ

#include <stdlib.h>
double atof(const char *nptr);

POPIS

Funkce atof() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu double. Její chování je stejné jako u funkce


strtod(nptr, NULL);

kromě toho, že atof() nedetekuje žádné chyby.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Převedené číslo.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
atof() Thread safety MT-Safe locale

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

atoi(3), atol(3), strfromd(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

12. prosince 2016 GNU