Scroll to navigation

ATAN(3) Linux - příručka programátora ATAN(3)

JMÉNO

atan, atanf, atanl - funkce arkustangens

POUŽITÍ

#include <math.h>
double atan(double x);
float atanf(float x);
long double atanl( long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

atanf(), atanl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc versions <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions calculate the principal value of the arc tangent of x; that is the value whose tangent is x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, these functions return the principal value of the arc tangent of x in radians; the return value is in the range [-pi/2, pi/2].

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vráceno +pi/2 nebo -pi/2.

CHYBOVÉ STAVY

Nevyskytují se žádné chyby.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
atan(), atanf(), atanl() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

DALŠÍ INFORMACE

acos(3), asin(3), atan2(3), carg(3), catan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017