Scroll to navigation

ACOS(3) Linux - příručka programátora ACOS(3)

JMÉNO

acos, acosf, acosl - funkce arkuskosinus

POUŽITÍ

#include <math.h>
double acos(double x);
float acosf(float x);
long double acosl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

acosf(), acosl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc versions <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions calculate the arc cosine of x; that is the value whose cosine is x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce acos() vrací hodnotu arkuscosinus x v radiánech. Její návratová hodnota může být od 0 do PI včetně.

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +1, je vráceno +0.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

Pokud je x mimo rozsah [-1, 1] je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
acos(), acosf(), acosl() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

DALŠÍ INFORMACE

asin(3), atan(3), atan2(3), cacos(3), cos(3), sin(3), tan(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017