Scroll to navigation

WHATIS(1) Kılavuz sayfası yardımcıları WHATIS(1)

İSİM

whatis - tek satır kılavuz sayfası tanımı görüntüler

ÖZET

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s list] [-m system[,...]] [-M path] [-L locale] [-C file] name ...

AÇIKLAMA

Her kılavuz sayfasında kısa bir açıklama bulunur. whatis kılavuz sayfa adlarını arar ve eşleşen herhangi bir ad kılavuz sayfası açıklamalarını görüntüler.

name, joker karakterler (-w) içerebilir veya düzenli bir ifade olabilir (-r). Bu seçenekleri kullanarak, kabuğun yorumlanmasını durdurmak için name'i tırnaklamak veya özel karakterlerden kaçırmak (\) gerekebilir.

index veritabanları arama sırasında kullanılır ve mandb programı tarafından güncellenir. Yüklemenize bağlı olarak bu, periyodik bir cron işi ile çalıştırılabilir veya yeni kılavuz sayfaları yüklendikten sonra elle çalıştırılması gerekebilir. Göreceli index veritabanından eski bir stil metin whatis veritabanını üretmek için şu komutu çalıştırın:

whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

ki burada manpath /usr/man gibi bir kılavuz sayfa hiyerarşisidir.

SEÇENEKLER

Hata ayıklama bilgisini göster.
Ayrıntılı uyarı iletilerini göster.
Her name ögesini düzenli bir ifade olarak yorumla. Bir name, bir sayfa adının herhangi bir bölümüyle eşleşirse, bir eşleşme yapılır. Bu seçenek, veritabanı aramalarının niteliğinden dolayı whatis'in biraz daha yavaş olmasına neden olur.
Her name ögesini kabuk stili joker karakterlerini içeren bir desen olarak yorumla. Bir eşleşme için, genişletilmiş bir name tüm sayfa adıyla eşleşmelidir. Bu seçenek, veritabanı aramalarının niteliğinden dolayı whatis'in biraz daha yavaş olmasına neden olur.
Çıktıyı terminal genişliğine kırpmayın. Normalde, çıktı, kötü yazılmış NAME bölümlerinden çirkin sonuçlardan kaçınmak için terminal genişliğine kesilir.
Yalnızca verilen klavuz bölümlerinde arama yapın. list, bölümlerin virgül veya virgül ile ayrılmış bir listesidir. list içindeki bir girdi, örneğin "3" gibi basit bir bölümse, görüntülenen açıklamalar listesinde "3", "3perl", "3x" ve benzeri bölümlerdeki sayfalar bulunur; list içindeki bir girdi, örneğin "3perl" gibi bir uzantıya sahipse, liste el kitabının tam kısmında yalnızca sayfaları içerecektir.
If this system has access to other operating systems' manual page names, they can be accessed using this option. To search NewOS's manual page names, use the option -m NewOS.

Belirtilen system, virgülle ayrılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfa adlarını aramak için, argüman karakter katarına man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM ortam değişkeninin üzerine yazılır.

Aranacak şekilde iki nokta üst üstü ile ayrılmış kılavuz sayfa hiyerarşileri dizisi belirtin. Varsayılan olarak, whatis, boş veya ayarlanmamışsa, $MANPATH ortam değişkenini kullanır; bu durumda, $PATH ortam değişkeninize dayalı uygun bir kılavuz yolu belirleyecektir. Bu seçenek, $MANPATH içeriğini geçersiz kılar.
whatis normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG öğelerini de içeren çeşitli ortam değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini whatis 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım mesajı gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.
~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizimi ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
16
Belirtilen kriterle eşleşen hiçbir şey bulunamadı.

ORTAM

$SİSTEM ayarlanmışsa, -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
$MANYOLU ayarlanmışsa, değeri, iki nokta üstüste ile ayrılmış kullanılacak kılavuz sayfa arama yolu olarak yorumlanır.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.

DOSYALAR

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir evrensel index veritabanı önbelleği.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
FHS uyumlu bir evrensel index veritabanı önbelleği.
/usr/share/man/.../whatis
Geleneksel bir whatis metin veritabanı.

AYRICA BAKINIZ

apropos(1), man(1), mandb(8)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-02-10 2.10.1