Scroll to navigation

ACCESSDB(8) Kılavuz sayfası yardımcıları ACCESSDB(8)

İSİM

accessdb - man-db veritabanının içeriğini insan tarafından okunabilir bir biçimde dök

ÖZET

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<index-file>]

AÇIKLAMA

accessdb bir man-db veritabanında bulunan verileri insan tarafından okunabilir bir biçimde çıktılar. Varsayılan olarak, verileri /var/cache/man/index.<db-type>, alanlarından dökecektir; burada <db-type>, kullanılan veritabanı kitaplığına bağımlıdır.

accessdb'ye bir argüman vermek bu öntanımlı değerin üzerine yazılacaktır.

SEÇENEKLER

Hata ayıklama bilgisini göster.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-02-10 2.10.1