Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Gdzie URL to na przykład https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Folder bazowy, w którym zapisany jest adres URL. Domyślnie jest %d

Minimalny odstęp w sekundach pomiędzy kolejnymi pobraniami. Domyślnie to 0 s

Nie pobieraj arkuszy stylów CSS.

Kodowanie znaków stron internetowych, które próbujesz pobrać. Domyślnie calibre stara się automatycznie wybrać odpowiednie kodowanie.

Każdy odsyłacz, który pasuje do tego wyrażenia regularnego zostanie zignorowany. Ta opcja może być użyta wielokrotnie, w efekcie jeśli odsyłacz pasuje do któregokolwiek wyrażenia to zostanie zignorowany. Domyślnie nie są ignorowane żadne odsyłacze. Jeśli wyrażenie filtrujące i dopasowujące są użyte to wyrażenie filtrujące jest używane jako pierwsze.

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Podążaj tylko za odnośnikami które pasują do tego wyrażenia regularnego. Ta opcja może być użyta wielokrotnie, w takim przypadku odnośnik będzie śledzony dopóki pasuje do co najmniej jednego wyrażenia regularnego. Domyślnie wszystkie odnośniki są śledzone.

Maksymalna liczba plików do pobrania. Stosowane jedynie do plików z etykiet <a href>. Wartość domyślna: 9223372036854775807

Maksymalna ilość poziomów do rekursji np. najdalsza ilość linków do śledzenia. Domyślnie 1

Limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Domyślnie: 10.0 sek.

Pokazuj szczegółową informację wyjściową. Przydatne przy debugowaniu.

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

czerwca 17, 2022 5.44.0